Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Komunikaty prasowe
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl »
Zamówienia publiczne

data zamieszczenia

aktualne ogłoszenia

znak
sprawy

  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DLA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ZP/16/2010
13.07.2010 r. Ogłoszenie o zamówieniu  
13.07.2010 r. SIWZ - instrukcja dla Wykonawców  
  załącznik nr 1 do SIWZ  
  załącznik nr 2 do SIWZ  
  załącznik nr 3 do SIWZ  
  załącznik nr 4 do SIWZ  
  załącznik nr 5 do SIWZ  
  załącznik nr 6 do SIWZ  
  Prace remontowe i przebudowa oraz montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku IBD przy ul. Pasteura 3 w Warszawie z podziałem na 2 części ZP/15/2010
 

INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA DO BUDOWY PLATFORMY WIRTUALIZACYJNEJ

ZP/14/2010
23.07.2010 r. zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dn. 20.07.2010 r.)  
15.07.2010 r. Zamawiający w dniu dzisiejszym przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informacje o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu  
15.07.2010 r. Modyfikacja SIWZ  
15.07.2010 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3  
08.07.2010 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2  
06.07.2010 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1  
22.06.2010 r.  Ogłoszenie o zamówieniu  
  SIWZ - instrukcja dla Wykonawców                                                                  treść SIWZ - instrukcja dla Wykonawców (po modyfikacji z dn.15.07.2010 r.)  
  załącznik nr 1 do SIWZ  
  załącznik nr 2 do SIWZ  
  załącznik nr 3 do SIWZ  
  załącznik nr 4 do SIWZ  
  załącznik nr 5 do SIWZ  
  załącznik nr 6 do SIWZ  
15.07.2010 r. załącznik nr 7 do SIWZ (po modyfikacji z dn.15.07.2010 r.)  do góry strony

 

w Internecie w tym portalu