Strona główna
O Instytucie
Struktura
Jednostki pomocnicze
Zwierzętarnia
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
Pracownia Informatyki
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Tygodnik Nenckiego
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Jednostki pomocnicze »
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

  Kierownik
Wanda KŁOPOCKA

Zespół
Jarosław KORCZYŃSKI (technik biolog), Artur WOLNY (technik informatyk) 

Pracownia Mikroskopii Konfokalnej została zorganizowana w maju 2002 roku. Do końca 2006 roku Kierownikiem Pracowni był dr Antoni Wrzosek. W czasie przeszło czteroletniej działalności wyposażenie Pracowni powiększyło się o zainstalowany w sierpniu 2004 układ FLIM oraz zakupiony w sierpniu 2005 mikroskop fluorescencyjny Leica 6000B.

Pracownia Mikroskopii Konfokalnej jest laboratorium usługowym, dostępnym zarówno dla pracowników Instytutu Nenckiego, jak też innych placówek naukowych. W Pracowni znajduje się Wielofotonowy Laserowy Skanujący Mikroskop Konfokalny firmy Leica TCS SP2 oraz mikroskop epifluorescencyjny Leica 6000B.

Mikroskop konfokalny wyposażony jest w lasery: HeNe 633nm; GreNe 543nm; Ar 458nm, 476nm, 488nm, 514nm oraz laser Mai Tai IR 780nm – 920nm. Moduł FLIM umożliwia analizę porównawczą i pomiary czasu emisji poszczególnych barwników preparatu. W pracowni znajduje się komora umożliwiająca badania przyżyciowe, np. techniki fotoaktywacji, FRAP i FLIP.

Mikroskop fluorescencyjny wyposażony w kamerę monochromatyczną i bogaty zestaw filtrów – od 360nm (DAPI, Hoechst) do 620nm (Cy5, Alexa 633) oraz dodatkowo w układ pryzmatów do kontrastu różnicowo-interferencyjnego (DIC Nomarskiego).

W Pracowni są dwa oddzielne stanowiska, do obróbki graficznej uzyskanych obrazów i analizy matematycznej.

Zdjęcia wykonane przy użyciu mikroskopu konfokalnego i fluorescencyjnego przyczyniły się do powstania wielu prac eksperymentalnych publikowanych również w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na stronie pracowni

Wybrane publikacje

Konopacki F. A, Rylski M, Wilczek E, Amborska R, Detka D, Kaczmarek L, Wilczynski GM (2007) Synaptic localization of seizure-induced matrix metalloproteinase-9 mRNA. Neuroscience, in press.

Okulski P, Jay TM, Jaworski J, Duniec K, Dzwonek J, Konopacki FA, Wilczynski GM, Sanchez-Capelo A, Mallet J, Kaczmarek L (2007) TIMP-1 abolishes MMP-9-dependent long-lasting long-term potentiation in the prefrontal cortex. Biol Psychiatry 62(4), 359-62.

Wilczek E, Rzepko R, Nowis D, Legat M, Golab J, Glab M, Gorlewicz A, Konopacki F, Mazurkiewicz M, Sladowski D, Gornicka B, Wasiutynski A, Wilczynski GM (2007) The possible role of factor H in colon cancer resistance to complement attack. Int J Cancer, in press.

Kołodziejek I, Kozioł-Lipińska J, Wałęza M, Korczyński J, Mostowska A (2007) Aspects of programmed cell death during early senescence of barley leaves – possible role of nitric oxide. Protoplasma, in press.

do góry strony

Opublikowano: 2007-11-19 10:31
 

w Internecie w tym portalu