Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurofizjologii
Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych
Pracownia Etologii
Pracownia Układu Limbicznego
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego
Pracownia Neuropsychologii
Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Pracownia Układu Wzrokowego
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurofizjologii »
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Kierownik
Grzegorz WILCZYŃSKI

Zespół
Monika MALINOWSKA, Adam GORLEWICZ (doktorant), Maciej GAWLAK (technik-biolog), Filip KONOPACKI (doktorant Studium Medycyny Molekularnej), Ewa WILCZEK (doktorantka Akademii Medycznej w Warszawie), Agnieszka WALCZAK (studentka Akademii Rolniczej w Warszawie)

Profil badań

Zajmujemy się badaniami strukturalnej i funkcjonalnej plastyczności układu nerwowego, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. Badamy zjawiska występujące na różnych poziomach organizacji – od struktur anatomicznych mózgu, poprzez poziom tkankowy, subkomórkowy, aż do poziomu makromolekuł. Głównym nurtem naszych badań jest rola zewnątrzkomórkowej proteolizy w plastyczności synaptycznej mózgu i synaps nerwowo-mięśniowych; w pracach tych zajmujemy się również patologiczną plastycznością synaptyczną, która ma istotne znaczenie w patogenezie padaczki. Innym zagadnieniem, którym się zajmujemy jest udział ekspresji genów wczesnych (ang. immediate-early genes ) w mechanizmach uczenia się i zachowań. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także: komórki glejowe oraz nowe metody badawcze w biologii komórki, w tym postępy w mikroskopii. Współpracujemy z zespołami z Instytutu Nenckiego i z Akademii Medycznej w badaniach z dziedziny neurobiologii i biologii nowotworów. Metody: Immunocytochemia i hybrydyzacja in situ na poziomie mikroskopii świetlnej (konfokalnej) i elektronowej. Zymografia in situ wysokiej rozdzielczości. Metody neuroanatomiczne i techniki biologii molekularnej (patrz zdjęcia).

Aktualna działalność badawcza

  • Badania nad synaptyczną lokalizacją metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) w hipokampie szczura.
  • Określenie funkcji MMP-9 w astrocytach.
  • Badania roli patogenetycznej MMP-9 w padaczce skroniowej
  • Wyjaśnienie funkcji metaloproteinaz macierzy w synapsach nerwowo-mięśniowych
  • Badania ekspresji genów wczesnych w procesach uczenia się w różnych strukturach anatomicznych mózgu szczura.

Wybrane publikacje

Wilczynski GM, Konopacki FA, Wilczek E, Lasiecka Z, Gorlewicz A, Michaluk P, Wawrzyniak M, Malinowska M, Olkuski P, Kolodziej LR, Konopka W, Duniec K, Mioduszewska B, Nikolaev E, Walczak A, Owczarek D, Gorecki DC, Zuschratter W, Ottersen OP, and Kaczmarek L. Important role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis. J Cell Biol 180: 1021-1035, 2008.

The possible role of factor H in colon cancer resistance to complement attack. Wilczek E, Rzepko R, Nowis D, Legat M, Golab J, Glab M, Gorlewicz A, Konopacki F, Mazurkiewicz M, Sladowski D, Gornicka B, Wasiutynski A Wilczynski GM Int. J. Cancer 2008; 122: 2030-2037

Konopacki FA, Rylski M, Wilczek E, Amborska R, Detka D, Kaczmarek L, Wilczynski GM. Synaptic localization of seizure-induced matrix metalloproteinase-9 mRNA. Neuroscience. 2007;150: 31-39.

Michaluk P, Kolodziej L, Mioduszewska B, Wilczynski GM, Dzwonek J, Jaworski J,Gorecki DC, Ottersen OP, Kaczmarek L. Beta-dystroglycan as a target for MMP-9, in response to enhanced neuronalactivity. J Biol Chem. 2007; 282: 16036-16041do góry strony

Opublikowano: 2008-04-24 14:45
 

w Internecie w tym portalu