Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurofizjologii
Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych
Pracownia Etologii
Pracownia Układu Limbicznego
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego
Pracownia Neuropsychologii
Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Pracownia Układu Wzrokowego
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurofizjologii »
Pracownia Układu Wzrokowego

Kierownik
Andrzej WRÓBEL

Zespół
Marek BEKISZ, Jan KAMIŃSKI (doktorant), Ewa KUBLIK, Szymon ŁĘSKI, Gabriela MOCHOL, Joanna SMYDA, Aleksander SOBOLEWSKI (doktorant), Daniel ŚWIEJKOWSKI, Wioletta WALESZCZYK, Daniel WÓJCIK, Marek WYPYCH (doktorant)

Profil badań

Badania naszej grupy są skierowane na zrozumienie dynamiki aktywności neuronalnej w systemach zmysłowych czuwających zwierząt. Używając technik elektrofizjologicznych do zbierania danych oraz neuroinformatycznych metod ich analizy staramy się skorelować reakcje komórek nerwowych i małych obwodów neuronalnych z ich kontekstem behawioralnym. Więcej informacji na stronie pracowni

Aktualna działalność badawcza

  • elektrofizjologiczne korelaty uwagi wzrokowej u kotów - analiza czasowa (w dziedzinie częstotliwości, fazy, amplitud i ich obwiedni) lokalnych potencjałów polowych (LFP) rejestrowanych równolegle w różnych częściach układu korowo-wzgórzowego podczas zadań behawioralnych opartych na odroczonym różnicowaniu przestrzennym bodźców wzrokowych lub słuchowych;

  • przetwarzanie informacji czuciowej w korowo-wzgórzowej części układu wibrysowo-baryłkowego szczura - z uwzględnieniem roli pierwszo- i drugorzędowych jąder wzgórza w różnych sytuacjach kontekstowych; badania in vitro własności synaptycznych i sieci połączeń neuronalnych w korowo-wzgórzowym systemie przetwarzania informacji u gryzoni;

  • rola pozakolankowatej drogi wzrokowej w percepcji ruchu – badania elektrofizjologiczne i modelowe czasowo-przestrzennych i spektralnych własności pól recepcyjnych pojedynczych neuronów u kota; kodowanie informacji w kolankowatej i pozakolankowatej drodze wzrokowej – badania czasowego wzorca aktywności neuronalnej z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych  oraz analizy sygnałów;

  • rozwój i zastosowanie nieliniowych i falkowych metod analizy szeregów czasowych; teoretyczne i symulacyjne badania modeli pętli korowo-wzgórzowych w układach wzrokowym i czuciowym; analiza ciągów potencjałów czynnościowych przy użyciu technik białoszumowych i teorii informacji;  rekonstrukcja źródeł prądu w mózgu na podstawie trójwymiarowych danych;

Wybrane publikacje

Wróbel A, Ghazaryan A, Bekisz M, Bogdan W i Kamiński J (2007) Two streams of attention dependent beta activity in the striate recipient zone of cat's lateral posterior - pulvinar complex. J. Neurosci. 27: 2230-2240.

Young JM, Waleszczyk WJ, Wang C, Calford MB, Dreher B, Obermayer K. (2007) Cortical reorganization consistent with spike timing–but not correlation-dependent plasticity. Nat Neurosci. 10: 887-895.

Łęski S, Wójcik DK, Tereszczuk J, Świejkowski DA, Kublik E, Wróbel A (2007) Inverse Current-Source Density Method in 3D: Reconstruction Fidelity, Boundary Effects, and Influence of Distant Sources. Neuroinformatics. 4: 205-222.

Waleszczyk W. J., Nagy A., Wypych M., Berenyi A., Paróczy Z., Eordegh G., Ghazaryan A., Benedek G., Eysel U. T. 2007. Spectral receptive field properties of neurons in the feline superior colliculus. Exp Brain Res.181 (1): 87-98

Garnier N., Wójcik D. K. (2006) Spatiotemporal chaos: the microscopic perspective, Phys. Rev. Lett. 96: 114101.do góry strony

Opublikowano: 2007-11-22 11:01
 

w Internecie w tym portalu