Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurofizjologii
Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych
Pracownia Etologii
Pracownia Układu Limbicznego
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego
Pracownia Neuropsychologii
Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Pracownia Układu Wzrokowego
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurofizjologii »
Pracownia Psychofizjologii

Kierownik
Anna GRABOWSKA

Zespół
Małgorzata GUT, Katarzyna JEDNORÓG (doktorantka), Artur MARCHEWKA (doktorant), Anna NOWICKA, Krystyna RYMARCZYK, Iwona SZATKOWSKA, Paweł TACIKOWSKI (doktorant), Aleksandra ZASADA (laborantka)

Profil badań

Badania dotyczą funkcjonalnej organizacji mózgu u człowieka. Badania są prowadzone przy użyciu metod: funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), potencjałów wywołanych (ERP), morfometrii opartej na vokselach (VBM), elektromiografii (EMG). Współpraca z klinikami neurologicznymi i neurochirurgicznymi umożliwia badanie skutków uszkodzenia mózgu i chorób neurologicznych. Więcej informacji na stronie pracowni

Aktualna działalność badawcza

  • Badanie samoświadomości przy użyciu metody potencjałów wywołanych.
  • Badanie fMRI emocjonalnych aspektów procesu tworzenia fałszywych wspomnień (współpraca z Leibnitz Institute for Neurobiology, Magdeburg).
  • Badania neuronalnych korelatów nieświadomego przetwarzania informacji u pacjentów z zespołem jednostronnego pomijania (współpraca z Akademią Medyczną).
  • Mózgowe korelaty dysleksji: behavioralne i elektrofizjologiczne badania dysfunkcji uwagi, zdolności fonologicznych, systemu wielokomórkowego i móżdżku.(współpraca z Institute fur Medizin, Julich).
  • Interakcje między systemami pamięci jawnej i utajonej; badania fMRI pacjentów z padaczką skroniową (współpraca z Akademią Medyczną).
  • Badania EMG dynamicznych i statycznych ekspresji emocjonalnych.
  • Neuronalne mechanizmy intencjonalnego zapominania neutralnych i emocjonalnych bodźców (współpraca z Leibnitz Institute for Neurobiology, Magdeburg).
  • Wpływ motywacji na pamięć operacyjną: badania pacjentów z uszkodzeniami podstawnej kory przedczołowej oraz badanie fMRI osób zdrowych.
  • Neuroobrazowanie funkcji ruchowych u osób leworęcznych oraz przestawianych z ręki lewej na prawą (współpraca z Karolinska Institute i Uniwersytetem Jagiellońskim).
  • Różnice płciowe w organizacji funkcji prozodycznych: badania pacjentów z uszkodzonym mózgiem.

Wybrane publikacje

Marchewka A., Brechmann A., Nowicka A., Jednoróg K., Scheich H., Grabowska A. (2008) False recognition of emotional stimuli is lateralised in the brain: an fMRI study. Neurobiology of Learning and Memory

Szatkowska I., Szymańska O., Bojarski P., Grabowska A. (2007) Cognitive inhibition in patients with medial orbitofrontal damage. Experimental Brain Research 181(1): 109-115.

Rymarczyk K., Grabowska A. (2007) Sex differences in brain control of prosody. Neuropsychologia 45(5): 921-930.

Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. (2007) Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis 67: 43-51.

Nowicka A., Marchewka A., Szatkowska I. (2006) Lateralization of repetition effects in event-related potentials to words in left- and right-handed women. Neuroscience Letters 393: 150-154.

Biele C., Grabowska A. (2006) Sex differences in perception of emotion intensity in dynamic and static facial expressions. Experimental Brain Research 171(1): 1-6.

Szatkowska I., Szymańska O., Grabowska A. (2004) The role of the human ventromedial prefrontal cortex in memory for contextual information. Neuroscience Letters 364(2): 71-75.

Nowicka A., Szatkowska I. (2004) Memory-induced modulation of event-related potentials in frontal cortex of human subjects: a divided visual field study. Neuroscience Letters 359(3): 171-174.do góry strony

Opublikowano: 2008-04-25 10:55
 

w Internecie w tym portalu