Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurofizjologii
Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych
Pracownia Etologii
Pracownia Układu Limbicznego
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego
Pracownia Neuropsychologii
Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Pracownia Układu Wzrokowego
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurofizjologii »
Pracownia Neuropsychologii

Kierownik
Elżbieta SZELĄG

Zespół
Iwona ADAMASKA (doktorantka), Maria BRZYSKA , Monika LEWANDOWSKA (doktorantka), Justyna MĘDYGRAŁ (doktorantka), Aneta SZYMASZEK (doktorantka), Joanna SADOWSKA (technik), Katarzyna TRZEŚNIEWSKA, Andrzej SZCZEPANKIEWICZ (technik), Małgorzata WĘSIERSKA

Profil badań

neurofizjologiczne i neuropsychologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego u ludzi i zwierząt w normie i patologii. Badania ludzi koncentrują się na czasowych aspektach opracowywania informacji słuchowej, komunikacji językowej, pamięci i uczeniu. Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach wykazujących choroby neurodegeneracyjne (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencję, chorobę Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, tj. afazją, głuchotą, jąkaniem lub autyzmem. Badania prowadzone na zwierzętach koncentrują się na neuronalnym i neuroanatomicznym podłożu procesów uczenia się i pamięci, percepcji słuchowej, koordynacji i plastyczności poznawczej oraz restytucji funkcji poznawczych.  

Aktualna działalność badawcza

w Pracowni prowadzone są badania eksperymentalne dotyczące neuronalnych podstaw funkcjonowania poznawczego u ludzi i zwierząt. Badania dotyczą percepcji czasu, mowy i języka, asymetrii funkcjonalnej mózgu, biologicznego starzenia się, chorób neurodegeneracyjnych i neurorozwojowych, a także pamięci rozpoznawczej i pamięci przestrzennej u różnych szczepów szczurów. Ścisłe współprace z kliniką audiologiczną i neurologiczną umożliwiają badania w zakresie funkcjonowania poznawczego u pacjentów z uszkodzonym mózgiem, deficytami słuchu i chorobami neurodegeneracyjnymi.
W badaniach tych stosowane są różnorodne techniki: behawioralne, elektrofizjologiczne, fMRI, molekularne, farmakologiczne, cytohistochemiczne i neuroanatomiczne.

 • percepcja czasu w normie i patologii;
 • terapia zaburzeń mowy w przypadku afazji, jąkania, autyzmu, deficytów słuchu;
 • neuropsychologiczne podłoże restytucji funkcji językowych;
 • wpływ głuchoty wrodzonej na czasowe opracowywanie informacji;
 • deficyty poznawcze u dzieci autystycznych;
 • czasowe aspekty opracowywania informacji a rozwój osobniczy;
 • neuropsychologiczne podłoże biologicznego starzenia się, długowieczności i neurodegeneracji;
 • diagnoza neuropsychologiczna wczesnych etapów choroby Alzheimera;
 • neuronalne podłoże procesów uczenia się, pamięci rozpoznawczej i pamięci przestrzennej;
 • porównawcze badania pamięci u różnych szczepów szczurów;
 • analiza porównawcza zachowania różnych gatunków zwierząt;
 • neuronalne podłoże percepcji słuchowej i słuchowej pamięci rozpoznawczej u zwierząt;
 • analiza procesów poznawczych w modelu pamięci przestrzennej u szczurów.

Wybrane publikacje

Lewandowska M., Bekisz M., Szymaszek A., Szymaszek A., Wróbel A., Szeląg E. (2008) Towards electophysiological correlates of auditory perception of temporal order. Neurosci. Letters (in press)

Wesierska M., Klinowska H.D., Adamska I., Fresko I., Sadowska J., Albrecht J. (2006) Cognitive flexibility but not cognitive coordination is affected in rats with toxic liver failure. Behav. Brain Res. 171:70-77.

Szymaszek A., Szeląg, E., Śliwowska M. (2006)Auditory perception of temporal order in humans: the effect of age, gender, listener practice and stimulus presentation mode. Neurosci. Lett. 403:190-194.

Kowalska J., Szeląg E. (2006) The effect of congenital deafness on the duration judgement. J. Child Psychol. Psychiatry 47: 946-953.

Wesierska M., Dockery C., Fenton A.A. (2005) Beyond memory, navigation and inhibition: Behavioral evidence for hippocampus-dependent cognitive coordination in the rat. J. Neurosci. 25:2413-2419.do góry strony

Opublikowano: 2008-04-25 11:10
 

w Internecie w tym portalu