Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurofizjologii
Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych
Pracownia Etologii
Pracownia Układu Limbicznego
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego
Pracownia Neuropsychologii
Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Pracownia Układu Wzrokowego
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurofizjologii »
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego

Kierownik
Urszula SŁAWIŃSKA

Zespół
Anna CABAJ (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej), Teresa GÓRSKA, Anna KĘDZIOREK-PIETRYKA, Irena ŁAPIŃSKA, Henryk MAJCZYŃSKI, Katarzyna MALESZAK (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)

Profil badań

obejmuje szeroko zakrojone badania dotyczące mechanizmów kontroli i sterowania ruchem oraz przebiegu procesów plastyczności rozwojowej i kompensacyjnej w układzie nerwowo-mięśniowym. W pracach badawczych analizowane są różnorodne aspekty odtwarzania funkcji ruchowych utraconych w wyniku uszkodzeń obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego u młodych i dorosłych szczurów z użyciem metod elektrofizjologicznych w warunkach doświadczeń chronicznych i ostrych. U zwierząt swobodnie poruszających się analizowane są zmiany w lokomocji kończyn, w zakresie struktury ich ruchów oraz koordynacji między-kończynowej i –mięśniowej związane z uszkodzeniami rdzenia kręgowego o różnym zakresie. Celem badań jest poznanie mechanizmów wspomagających odtwarzanie funkcji ruchowych utraconych w wyniku urazów układu nerwowego i opracowanie nowych metod rehabilitacji poprzez uruchomienie różnorodnych mechanizmów plastyczności kompensacyjnej. Szczególną uwagę zwracamy na badania z użyciem metod transplantacji, treningu ruchowego oraz podawania środków farmakologicznych.

Aktualna działalność badawcza

  • wpływ zaburzeń interakcji pomiędzy układem nerwowym a mięśniami w krytycznym okresie rozwoju po urodzeniu na kształtowanie się struktury i funkcji mięśnia i jego jednostek ruchowych u szczurów
  • wpływ różnych środków farmakologicznych na powrót funkcji mięśni zginaczy i prostowników po uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego u szczurów w krytycznym okresie rozwoju i u osobników dorosłych (miażdżenie nerwu kulszowego, częściowe odnerwienie)
  • badania elektromiograficzne i kinematyczne lokomocji szczurów dorosłych bez i po uszkodzeniu rdzenia kręgowego (całkowite przecięcie rdzenia kręgowego, hemisekcja i częściowe uszkodzenia o różnym zasięgu) 
  • badania roli układów monoaminergicznych w lokomocji u szczurów normalnych i u szczurów po częściowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego (podawanie środków farmakologicznych obwodowe i ośrodkowe - podoponowe)
  • badania behawioralne i elektrofizjologiczne wpływu transplantacji płodowej tkanki nerwowej na powrót funkcji ruchowych u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym
  • badania funkcjonalne i elektrofizjologiczne rozwoju choroby neurodegeneracyjnej u szczurów transgenicznych SOD1 – zwierzęcy model choroby stwardnienia zanikowego bocznego (SLA)
  • badania sieci neuronalnych rdzenia kręgowego kontrolujących aktywność lokomocyjną; identyfikacja różnych typów neuronów i interneuronów oraz analiza ich właściwości

Wybrane publikacje

Górska T., Chojnicka-Gittins B., Majczyński H., Zmysłowski W. (2007)Overground locomotion after incomplete spinal lesions in the rat: quantitative gait analysis. J Neurotrauma 24: 1198-1218.

Sanusi J., Sławińska U., Vrbova G., Navarrete R. (2007) Effect of precocious locomotor activity on the development of motoneurones and motor units of slow and fast muscles in rat. Behav Brain Res  178:1-9

Celichowski J. , Mrówczyński W., Krutki P., Górska T., Majczński H., Sławińska U. (2006) Changes of contractile properties of motor units in the rat medial gastrocnemius muscle after total transection of the spinal cord. Exp Physiol 91: 887-95

Majczyński H ., Cabaj A., Sławińska U., Górska T. (2006) Intrathecal administration of yohimbine impairs locomotion in intact rats. Behav Brain Res 175: 315-322

Majczyński H ., Maleszak K., Cabaj A. Sławińska U. (2005) Serotonin-related enhancement of recovery of hind limb motor functions in spinal rats after grafting of embryonic raphe nuclei. J Neurotrauma 22:590-604do góry strony

Opublikowano: 2007-11-19 11:08
 

w Internecie w tym portalu