Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurofizjologii
Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych
Pracownia Etologii
Pracownia Układu Limbicznego
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-mięśniowego
Pracownia Neuropsychologii
Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Pracownia Układu Wzrokowego
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurofizjologii »
Pracownia Etologii

Kierownik
Ewa Joanna GODZIŃSKA

Zespół
Jerzy A. CHMURZYŃSKI, Julita KORCZYŃSKA, Anna SZCZUKA, Anna MIRECKA (pracownik naukowo-techniczny, Andrzej WNUK (doktorant)

Profil badań

Prowadzimy prace badawcze w dziedzinie etologii, socjobiologii i neurosocjobiologii owadów społecznych. Szczególnie interesuje nas analiza wielokierunkowego przepływu informacji pomiędzy różnymi poziomami organizacji istniejącymi w społeczeństwach owadów. Najważniejsze zagadnienia podejmowane w naszych obecnych badaniach to etofarmakologiczna analiza neurochemicznych mechanizmów leżących u podłoża zjawisk tzw. społecznej nagrody oraz spójności społecznej w koloniach mrówek oraz u podłoża różnych odmian zachowań agresywnych tych owadów (agresja wewnątrzgatunkowa, międzygatunkowa i łowcza). Analizujemy również wpływ kontekstu społecznego na ekspresję/supresję różnych elementów zachowania mrówek. Staramy się też określić wpływ statusu behawioralnego robotnic mrówek (opiekunka potomstwa lub zbieraczka) na ich zachowanie i fizjologię, a także zidentyfikować behawioralne, morfologiczne, fizjologiczne i neurochemiczne korelaty tak zwanej rewersji behawioralnej u mrówek (czyli powrotu zbieraczek do pełnienia funkcji opiekunek potomstwa).

Aktualna działalność badawcza

  • analiza wzorców zachowań obserwowanych u robotnic z różnych gatunków mrówek podczas spotkania z współtowarzyszką z tej samej kolonii po okresie społecznej izolacji
  • wpływ amin biogennych oktopaminy, tyraminy, dopaminy i serotoniny na wzorce zachowań pojawiające się u mrówek podczas testów spotkania z współtowarzyszką z tej samej kolonii po okresie społecznej izolacji oraz podczas testów agresji
  • rola kontekstu społecznego w kontroli ekspresji/supresji zachowania łowieckiego u robotnic mrówki ćmawej (Formica polyctena)
  • czynniki wpływające na przeżywalność robotnic różych gatunków mrówek w warunkach izolacji społecznej
  • wpływ statusu behawioralnego robotnic mrówek (opiekunka potomstwa, zbieraczka, zrewertowana opiekunka) na ich odpowiedzi na izolację społeczną oraz na ich zachowania podczas testów spotkania i testów agresji
  • behawioralne, fizjologiczne, anatomiczne i neurochemiczne korelaty rewersji behawioralnej u robotnic mrówki ćmawej (Formica polyctena) (między innymi, analiza zawartości amin biogennych w mózgach robotnic o różnym statusie behawioralnym za pomocą HPLC)

Wybrane publikacje

Szczuka A., Korczyńska J., Kieruzel M., Godzińska E. J. (2007). Social isolation and worker survival in the obligatory slave-making ant Polyergus rufescens (Latreille, 1798) (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News 10: 122.

Wagner-Ziemka A., Szczuka A., Korczyńska J., Kieruzel M., Godzińska E. J. (2006) Behavior of ant-workers of Aphaenogaster senilis (Hymenoptera: Formicidae) during dyadic nestmate reunion tests carried out after a period of social isolation. Sociobiology 48: 281-308.

Korczyńska J., Szczuka A., Kieruzel M., Majczyński H., Khvorostova N., Godzińska E. J. (2005) Effects of the biogenic amines, dopamine, tyramine and octopamine on the behavior of carpenter ant workers [ Camponotus herculeanus (Hymenoptera: Formicidae)] during nestmate reunion tests carried out after a period of social isolation. Sociobiology 45: 409-447.

Szczuka A., Godzińska E. J. (2004) The role of group size in the control of expression of predatory behavior in workers of the red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 43: 295-325.

Szczuka A., Godzińska E. J. (2004) The effect of gradual increase of group size on the expression of predatory behavior in workers of the red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 43: 327-349.do góry strony

Opublikowano: 2008-04-25 10:42
 

w Internecie w tym portalu