Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej
Pracownia Białek Wiążących Wapń
Pracownia Epileptogenezy
Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu
Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji
Pracownia Neuroplastyczności
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej »
Pracownia Epileptogenezy

Kierownik
Katarzyna ŁUKASIUK

Zespół
Marzena STEFANIUK (doktorantka), Anna ŚLIWA (doktorantka), Anna GUZIK(magistrantka)

Profil badań

Nasze badania koncentrują się wokół molekularnej odpowiedzi mózgu na uszkodzenie oraz zjawisk molekularnych prowadzących do rozwoju padaczki. W szczególności interesujemy się zmianami ekspresji genów wiodących do pojawienia się spontanicznych drgawek w modelach padaczki in vivo a także opracowaniem nowych strategii zapobiegających rozwojowi choroby. Laboratorium wchodzi w skład sieci europejskich instytutów neurobiologicznych: Network of European Neuroscience Institutes ENI-NET

Aktualna działalność badawcza

  • poszukiwanie nowych genów biorących udział w powstawaniu padaczki
  • próby wykorzystania leków modulujących działanie układu immunologicznego jako potencjalnych leków zapobiegających powstawaniu padaczki
  • badanie roli neurogenezy w rozwoju padaczki

Wybrane publikacje

Lahtinen L, Lukasiuk K, Pitkanen A. (2006) Increased expression and activity of urokinase-type plasminogen activator during epileptogenesis. Eur J Neurosci. 24: 1935-1945

Lukasiuk K, Dabrowski M, Adach A, Pitkanen A. (2006) Epileptogenesis-related genes revisited. Prog Brain Res. 158: 223-41

Pirttila TJ, Lukasiuk K, Hakansson K, Grubb A, Abrahamson M, Pitkanen A. (2005) Cystatin C modulates neurodegeneration and neurogenesis following status epilepticus in mouse. Neurobiol Dis. 20: 241-53

Lukasiuk K, Pitkanen A. (2004) Large-scale analysis of gene expression in epilepsy research: is synthesis already possible? Neurochem Res. 29: 1169-78do góry strony

Opublikowano: 2008-04-24 14:05
 

w Internecie w tym portalu