Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej
Pracownia Białek Wiążących Wapń
Pracownia Epileptogenezy
Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu
Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji
Pracownia Neuroplastyczności
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej »
Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji

Kierownik
Krzysztof TURLEJSKI

Zespół
Ruzanna L. DJAVADIAN, Katarzyna BARTKOWSKA, Marta GRABIEC (doktorantka), Seweryn OLKOWICZ (doktorant), Aleksander MICHALSKI (doktorant)

Profil badań

Kontynuujemy kilka linii badań korelujących informacje o rozwoju i ewolucji mózgu ssaków. Badamy połączenia pól kory nowej, jąder wzgórza i zespołu hipokampa u różnych gatunków zwierząt, korelując te dane z danymi o specjalizacji ekologicznej i historii ewolucji tych gatunków. Testujemy także hipotezę o “pierwotnym podziale kory nowej u ssaków”. Szczególnym obiektem naszego zainteresowania jest układ nerwowy i zachowanie oposa laboratoryjnego, Monodelphis domestica. Pragniemy rozszerzyć wiedzę o tym modelowym dla badań rozwojowych gatunku. Badamy także neurogenezę rozwojową i neurogenezę w mózgu dorosłych osobników różnych gatunków gryzoni, owadożernych i innych rzędów ssaków. Interesują nas mechanizmy sezonowych zmian objętości mózgu u ryjówek (efekt Dehnela), rola serotoniny i jej receptorów w rozwoju i plastyczności układu nerwowego, oraz wpływ stresu prenatalnego i neonatalnego na rozwój mózgu, a także rola serotoniny w procesach naprawczych układu nerwowego.

Aktualna działalność badawcza

  • Sekwencja i mechanizmy rozwoju mózgu i siatkówki, na modelu oposa (Monodelphis domestica). Rola receptorów 5-HT1A w rozwoju mózgu;
  • wpływ stresu prenatalnego i neonatalnego na rozwój mózgu myszy.
  • porównanie mechanizmów zachowania oposów, ryjówek i gryzoni. Pamięć przestrzenna, lęk i eksploracja, warunkowanie strachu;
  • neurogeneza u dorosłych ssaków i jej korelacja z ekologią i wiekiem zwierząt;
  • anatomia porównawcza połączeń kory śródwęchowej i hipokampa. Ewolucja układu hipokampa u ssaków;
  • koewolucja pól korowych i jąder wzgórza u różnych gatunków ssaków;
  • przyczyny i skutki ewolucji niektórych linii ssaków w kierunku mniejszych form;

Wybrane publikacje

Bartkowska K., Djavadian R.L., Taylor J.R.E., Turlejski K. (2008) Generation, recruitment and death of brain cells throughout he life cycle of Sorex shrews (Lipotyphla). Eur. J. Neurosci. 27: 1710–1721

Bartkowska K., Paquin. A, Gauthier A.S., Kaplan D.R., Miller F.D. (2007) Trk signaling regulates neural precursor cell proliferation and differentiation during cortical development. Development. 134: 4369-4380.

Churchfield S., Rychlik L., Yavrouyan E., Turlejski K. (2006) First results on the feeding ecology of the Transcaucasian water shrew Neomys teres (Soricomorpha: Soricidae) from Armenia. Can. J. Zool. 84: 1853-1858.

Djavadian R., Bisti S., Maccarone R., Bartkowska K., Turlejski K. (2006) Development and plasticity of the retina in opossum Monodelphis domestica. Acta Neurobiol. Exp. 63: 179-188.

Djavadian R.L., Wielkopolska E., Turlejski K. (2005) Postnatal treatment with NAN-190 but not with 5-HT1A receptor agonists retards growth of the rat brain. Int. J. Dev. Neurosci. 23: 485-493.

Wesierska M., Walasek G., Kilijanek J., Djavadian R.L., Turlejski K. (2003) Behavior of the gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) in the open field and in response to a new object, in comparison with the rat. Behav. Brain Res. 143: 31-40.


do góry strony

Opublikowano: 2008-05-27 10:07
 

w Internecie w tym portalu