Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej
Pracownia Białek Wiążących Wapń
Pracownia Epileptogenezy
Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu
Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji
Pracownia Neuroplastyczności
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej »
Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu

Kierownik
Jolanta SKANGIEL-KRAMSKA

Zespól
Artur CZUPRYN, Dorota NOWICKA, Karolina ROGOZIŃSKA (doktorant), Magdalena KARETKO (doktorant), Monika ALEKSY (technik)

Profil badań

Pracownia zajmuje się badaniem mechanizmów plastyczności neuronalnej występującej podczas rozwoju postnatalnego i w dojrzałym mózgu. Stosowanym modelem doświadczalnym jest kora baryłkowa gryzoni laboratoryjnych, reprezentacja wąsów czuciowych znajdujących się na pyszczku, w której zmiany plastyczne wywoływane są poprzez zmianę wzorca dopływu bodźców (deprywacja lub stymulacja czuciowa, uczenie się). Inny nurt badań dotyczy plastyczności neuronalnej zachodzącej w dojrzałym mózgu po udarze. Modelem doświadczalnym jest ogniskowy udar fotouczuleniowy kory. Metodyka badań obejmuje ilościową autoradiografię wiązania receptorów, immunocytochemię, histochemię synaptycznego cynku, zymografię in situ, western bloting, hybrydyzację in situ , mapowanie aktywności mózgu techniką 2-deoksyglukozy.

Aktualna działalność badawcza

  • Neuroreceptory. Badanie wpływu udaru fotouczuleniowego na przebieg potencjalnych zmian w rozmieszczeniu i poziomie receptorów układów neuromodulatorowych.
  • Cynk synaptyczny. Badanie roli cynku synaptycznego w procesach uczenia się.
  • Sieć perineuronalna. Badanie zmian rozwojowych ekspresji proteoglikanów i roli tych białek w plastyczności neuronalnej.
  • Białka macierzy pozakomórkowej. Badanie aktywacji metaloproteaz po udarze.
  • Białka presynaptyczne. Badanie zmian ekspresji markerów presynaptycznych po przecięciu rdzenia kregowego i po udarze kory mózgowej.

Wybrane publikacje

Liguz-Lecznar M., Skangiel-Kramska  J.,(2007) Vesicicular glutamate transporters VGLUT1 and VGLUT2 in the developing mouse barrel cortex. Int. J. Devl. Neurosci. 25, 107-114.

Szewczyk B., Sowa M., Czupryn A., Wierońska J.M., Brański P., Sadlik K., Opoka W., Piekoszewski W., Śmiałowska M., Skangiel-Kramska J., Pilc A., Nowak G. (2006) Increase in synaptic hippocampal zinc concentration following chronic but not acute zinc treatment in rats. Brain Res. 1090: 69-75.

Liguz-Lecznar M., Nowicka D., Czupryn A., Skangiel-Kramska J. (2005) Dissociation of synaptic zinc level and zinc transporter 3 expression during postnatal development and after sensory deprivation in the barrel cortex of mice. Brain Res. Bull. 66: 106-113.

Czupryn A., Skangiel-Kramska J. (2003) Switch time-point for rapid experience-dependent changes in zinc-containing circuits in the mouse barrel cortex. Brain Res. Bull. 61: 385-391.

Nowicka D., Liguz-Lecznar M., Skangiel-Kramska J. (2003) A surface antigen delineating a subset of neurons in the primary somatosensory cortex of the mouse. Acta Neurobiol. Exp. 63: 185-195.

 do góry strony

Opublikowano: 2007-11-19 12:19
 

w Internecie w tym portalu