Strona główna
O Instytucie
Struktura
Inne jednostki
Biuro Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
Biblioteka
Wydawnictwa
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Inne »
Biblioteka

Kierownik
Jan BIENIAS

Pracownicy
Monika MAŁECKA-KRAWCZYK

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego została założona w roku 1918 wraz z powstaniem Instytutu.  Biblioteka Centralna  mieściła się w gmachu Instytutu przy ul. Śniadeckich 8 w W-wie. W skład jej wchodziły ponadto księgozbiory: Biblioteki Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach; Biblioteki Stacji Morskiej w Helu; Biblioteki Zakładu Biometrii w W-wie; Biblioteki Stacji Biologicznej w Pińsku.  We wrześniu 1939 r. zbiory Biblioteki Centralnej zostały całkowicie zniszczone, zbiory zaś Stacji badawczych zostały przejęte przez placówki niemieckie lub uległy całkowitemu  rozproszeniu.  Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy Instytutu i jego Biblioteki. Do 1954 roku siedzibą Instytutu i Biblioteki była Łódź. Obecnie Biblioteka mieści się w W-wie przy ul. Pasteura 3. Od 1997 roku Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają biblioteczny system komputerowy „Horizon”.

Kategorie posiadanych zbiorów: wydawnictwa zwarte, czasopisma, mikrofilmy, stare druki.

Księgozbiór Biblioteki obejmuje zbiór druków zwartych liczący 24.927 tomów, w tym kolekcja prac doktorskich i habilitacyjnych  obejmująca 383 prace.  Bieżąco do Biblioteki wpływa ok. 142 tytuły czasopism, w tym z prenumeraty zagranicznej 68 tytułów. Ogólnie zbiór czasopism obejmuje 1482 tytuły i liczy 47.884 tomy.  Biblioteka prowadzi wymianę  czasopism  wydawanych przez Instytut z 27 kontrahentami, w tym z 22 kontrahentami zagranicznymi.

Obecnie profil księgozbioru oraz specjalizacja zbiorów dotyczą takich dziedzin jak: Biologia komórki, Biologia molekularna, Biochemia,  Etologia, Neurobiologia, Psychofizjologia.

Sposoby powiększania i uzupełniania zbiorów to:  kupno, prenumerata, wymiana, dary i inne.

W Bibliotece Instytutu znajdują się następujące rodzaje katalogów: Tradycyjny : katalog kartkowy druków zwartych oraz czasopism i wydawnictw ciągłych; katalog przedmiotowy druków zwartych. Zautomatyzowany : katalog on-line druków zwartych i czasopism obejmujący lata 1975-2007.

Automatyzacja Biblioteki:

- biblioteczne oprogramowanie - system działający w bibliotece:  Horizon
- łączność sieciowa (Internet) liczba terminali: 9 terminali
- współpraca z innymi bibliotekami: biblioteki naukowe w kraju i zagranicą o podobnym profilu oraz sieć bibliotek warszawskich  współpracujących w ramach zintegrowanego bibliotecznego programu komputerowego „Horizon”.
- wykorzystane bazy danych: Science Citation Index Expended, PubMed,  ISI Journal Citation Reports.
- dostęp on-line do czasopism : Springer Verlag, ScienceDirect, Wiley-Blackwell (wybór tytułów), EBSCOhost  oraz do czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę

Udostępnianie księgozbioru:

Prezencyjne - wolny dostęp do całości zbiorów; wypożyczenia na zewnątrz.

Rodzaj użytkowników: pracownicy naukowi Instytutu i z innych ośrodków naukowych w kraju oraz goście z zagranicy, studenci, uczniowie szkól średnich a także biblioteki naukowe w kraju i z zagranicy.

Zespół  Biblioteki opracowuje ponadto coroczny „Spis publikacji pracowników Instytutu”.

Więcej informacji : bibl@nencki.gov.pl

Zobacz Katalog biblioteczny on-line.

do góry strony

Opublikowano: 2008-11-05 14:31
 

w Internecie w tym portalu