Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biologii Komórki
Pracownia Fizjologii Błony Komórkowej
Pracownia Regulacji Transkrypcji
Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych
Pracownia Receptorów Błony Komórkowej
Pracownia Przekazywania Sygnału
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biologii Komórki »
Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych

Kierownik
Stanisław FABCZAK

Zespół
Marcin BALCERZAK, Cezary BREGIER (doktorant), Hanna FABCZAK, Wojciech GRAJKOWSKI (doktorant), Bożena GROSZYŃSKA (pracownik techniczny, Piotr KOPROWSKI, Andrzej KUBALSKI, Leszek KUŹNICKI, Katarzyna SOBIERAJSKA (doktorant), Anna WASIK

Profil badań

Rola fosducyny (Pdc) i białek podobnych do fosducyny (PhLPs) jako regulatorów zależnego od białek G szlaku przekazywania sygnału i/lub modulatorów funkcji białek opiekuńczych (chaperonin CCT) podczas fałdowania białek cytoszkieletalnych (tubuliny, aktyny) oraz organizacji mikrotubul w niektórych orzęskach (Blepharisma, Paramecium, Stentor, Tetrahymena). Struktura i funkcja mechanoczułych kanałów jonowych badanych za pomocą techniki elektrofizjologicznej typu „patch-clamp”. Wpływ zewnątrzkomórkowych czynników na dynamikę cytoszkieletu aktynowego Amoeba proteus oraz identyfikacja i określenie funkcji białek wiążących aktynę.

Aktualna działalność badawcza

  • funkcja PhLPs jako modulatora aktywności chaperonin CCT podczas fałdowania tubuliny;

  • wpływ wyciszenia ekspresji genu PhLPs na organizację mikrotubul, funkcję rzęsek oraz parametry ruchowe orzęsków;

  • rola końca C białka kanału mechanoczułego w funkcjonowaniu mechanizmu bramkującego w tym kanale;

  • wpływ zewnątrzkomórkowych czynników na dynamikę cytoszkieletu aktynowego Amoeba proteus;

  • identyfikacja i określenie funkcji białek wiążących aktynę u Amoeba proteus.

Wybrane publikacje

Koprowski P., Grajkowski W., Kubalski A. (2007) The MscS cytoplasmic domain and its conformational changes on the channel gating. Curr. Topics in Membranes, vol. 58. Mechanosensitive ion channels. Part A. Owen P. Hamill, ed., 295-309.

Pomorski P., Krzemiński. P., Wasik A., Wierzbicka K., Barańska J., Kłopocka W. (2007)   Actin dynamics in Amoeba proteus motility. Protoplasma 231: 31-41.

Fabczak H., Fabczak S. (2006) Photosensory transduction in unicellular eukaryotes. A comparison between ciliate protists and photoreceptor cells of higher organisms (Invited review). J.Photochem. Photobiol. 83: 163-171

Sobierajska K., Fabczak H., Fabczak S. (2005) Alterations of ciliate phosducin phosphorylation in Blepharisma japonicum cells. J. Phorochem. Photobiol. B. 79: 135-143

Grajkowski W., Kubalski A., Koprowski P. (2005) Surface changes of the mechanosensitive channel MscS upon its activation, inactivation and closing. Biophys. J. 88: 3050-3059

 do góry strony

Opublikowano: 2007-11-19 10:40
 

w Internecie w tym portalu