Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biologii Komórki
Pracownia Fizjologii Błony Komórkowej
Pracownia Regulacji Transkrypcji
Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych
Pracownia Receptorów Błony Komórkowej
Pracownia Przekazywania Sygnału
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biologii Komórki »
Pracownia Regulacji Transkrypcji

Kierownik
Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK

Zespół
Iwona CIECHOMSKA, Michał DĄBROWSKI, Aleksandra ELLERT-MIKLASZEWSKA, Aleksandra WESOŁOWSKA, Małgorzata ZAWADZKA, Agata GÓŹDŹ (PolPostdoc II), Maciej LIPKO (PolPostdoc II), Alicja ADACH (doktorant), Konrad GABRUSIEWICZ (doktorant), Magdalena KLOCEK (doktorant),  Aneta KWIATKOWSKA (doktorant), Kinga SZYDŁOWSKA  (doktorant), Karolina ŚWIĄTEK-MACHADO (doktorant), Magdalena TYBURCZY (doktorant), Paweł WIŚNIEWSKI  (doktorant), Ahmed AHMED (MD, Studium Medycyny Molekularnej), Beata KAZA (technik)

Profil badań

Przekaźnictwo sygnału i regulacja ekspresji genów w procesach apoptozy i autofagii komórek nowotworowych; molekularne podłoże interakcji nowotworu z mikrośrodowiskiem gospodarza oraz ich rola w regulacji inwazyjności i immunosupresji (laboratorium należy do Polsko-Francuskiej Grupy Badawczej); opracowanie nowych terapii przeciwnowotworowych z wykorzystaniem inhibitorów kinaz, interferencji RNA oraz rekombinowanych peptydów; mechanizmy regulacji globalnych zmian w ekspresji genów w patologiach mózgu.

Aktualna działalność badawcza

  • analiza przekaźnictwa sygnałów i ekspresji genów kluczowych dla regulacji żywotności i śmierci komórek nowotworowych, w szczególności szlaków z udziałem kinaz Akt, MAPK i JAK oraz czynników transkrypcyjnych of AP-1, STAT i p53;
  • określenie molekularnego podłoże interakcji nowotworu z mikrośrodowiskiem gospodarza oraz udziału cytokin FasL i TGFβ1w regulacji inwazyjności i immunosupresji; opracowanie nowych terapii przeciwnowotworowych z wykorzystaniem interferencji RNA oraz rekombinowanych peptydów blokujących;
  • analiza regulacji przekaźnictwa sygnałów i ekspresji genów w neuropatologiach; opracowanie nowych metod analizy danych mikromacierzowych oraz analiza mechanizmów regulacji globalnych profili ekspresji genów w rozwoju, patologii i starzeniu mózgu.

Wybrane publikacje

Wesolowska A, Kwiatkowska A, Slomnicki L, Dembiński M, Master M, Sliwa M, Franciszkiewicz K, Chouaib S, Kaminska B. (2007) Microglia-derived TGF-beta as an important regulator of glioblastoma invasion-an inhibition of TGF-beta-dependent effects by shRNA against human TGF-beta type II receptor. Oncogene, doi: 10.1038/sj.onc.1210683.

Sliwa M., Markovic D., Gabrusiewicz K., Synowitz M., Glass R., Zawadzka M., Wesolowska A., Kettenmann H., Kaminska B. (2007) The invasion promoting effect of microglia on glioblastoma cells is inhibited by cyclosporin A. BRAIN, 130:476-89.

Zupanska A., Adach A., Dziembowska M,, Kaminska B. (2007) Alternative pathway of transcriptional induction of p21WAF1/Cip1 by cyclosporine A in p53-deficient human glioblastoma cells. Cell Signal. 19:1268-1278.

Dabrowski M., Aerts S., Kaminska B. (2006) Prediction of a key role of motifs binding E2F and NR2F in down-regulation of numerous genes during the development of the mouse hippocampus. BMC Bioinformatics 7: 367-381.                                                                                           
Zawadzka M, Kaminska B (2005) A novel mechanism of FK506 mediated neuroprotection: down-regulation of cytokine expression in glial cells. Glia, 49: 36-51do góry strony

Opublikowano: 2007-11-22 10:48
 

w Internecie w tym portalu