Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biochemii
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Pracownia Metabolizmu Komórki
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Pracownia Białek Motorycznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biochemii »
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych

Kierownik
Maria Jolanta RĘDOWICZ

Zespół
Jolanta JÓŹWIAK, Krzysztof NIEZNAŃSKI, Hanna NIEZNAŃSKA, Paweł POMORSKI, Dariusz STĘPKOWSKI, Magdalena SOBCZAK, Emilia KARCZEWSKA (technik), Serhiy HAVRYLOV (doktorant), Justyna KAROLCZAK (doktorantka), Łukasz MAJEWSKI (doktorant), Katarzyna M. OSIECKA (doktorantka), Dorota WYPYCH (doktorantka)

Profil badań

migracja i procesy związane z transportem wewnątrzkomórkowym cząstek i organelli - udział białek motorycznych, cytoszkieletalnych i adaptorowych; badanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją miozyny i aktyny, kluczowych białek zaangażowanych w generację siły i ruch w mięśniach i komórkach niemięśniowych; heterogenność kompleksów białka prionowego oraz  funkcjonalne implikacje jego oddziaływania z mikrotubulami; plastyczność aparatu skurczu mięśni szkieletowych.

Podstawowe techniki badawcze: biochemia białek, spektrofluorymetria, biologia komórkowa (w tym mikromanipulacje i obserwacje przyżyciowe komórek), biologia molekularna; mikroskopia fluorescencyjna i elektronowa.

Aktualna działalność badawcza

  • określenie udziału miozyn niekonwencjonalnych (zwłaszcza należących do rodziny VI) w migracji komórek i transporcie wewnątrzkomórkowym organelli i innych cząstek. Badania dotyczą komórek ssaczych i amebowych w normie i patologii.

  • analiza subkomórkowej lokalizacji i oddziaływań białaka adaptoroweg Ruk/CIN85 z innymi białkami;

  • badanie roli nowoodkrytego oddziałującego z aktyną białka (ApABP-FI) w komórkach Amoeba proteus;

  • badanie interakcji białka prionowego z mikrotubulami; wyjaśnienie mechanizmu translokacji białek prionowych w komórce;

  • dynamika filamentów aktynowych; badania dotyczą głównie określenia wpływu siły jonowej i typu silnie związanego jonu dwuwartościowego jonu oraz nukleotydu na przebieg procesu polimeryzacji aktyny;

  • mapowanie miejsca interakcji z aktyną w główce miozyn z mięśni szkieletowych podczas generacji skurczu;

  • analiza aparatu skurczu mięśni normalnych i odnerwionych poddanych treningowi fizycznemu.

Wybrane publikacje

Jakubiec-Puka A., Sławińska U., Rędowicz M.J., Biral D., Łapińska I., Chomontowska H., Krawczyk K., Bilski H., Karczewska E., Pliszka B. (2008) Influence of locomotor training on the structure and myosin heavy chains of the denervated rat soleus muscle. Neurological Research, 30, 170-178.

M.J. Rędowicz (2007) Unconventional myosins in muscle. Eur. J. Cell Biol., 86, 549-558.

M. Sobczak, E. Kocik, M.J. Rędowicz (2007) Novel Actin-binding Filamin Immunoanalog with a Coiled-Coil Region in Amoeba proteus. Biochem. Cell Biol., 85, 22-31.

K. Nieznański, Z.A. Podlubnaya, H. Nieznańska (2006) Prion protein inhibits microtubule assembly by inducing tubulin oligomerization. Biochem. Biophys. Res. Commun. 349, 391-399.

B. Wawro, S.Yu. Khaitlina, A. Galińska-Rakoczy, H. Strzelecka-Gołaszewska (2005) Role of actin DNase-I-binding loop in myosin subfragment 1-induced polymerization of G-actin. Implications to the polymerization mechanism. Biophys. J. 88, 2883-2896do góry strony

Opublikowano: 2009-02-06 11:43
 

w Internecie w tym portalu