Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biochemii
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Pracownia Metabolizmu Komórki
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Pracownia Białek Motorycznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biochemii »
Pracownia Białek Motorycznych

Kierownik
Andrzej A. KASPRZAK

Zespół
Elżbieta KOCIK (doktorantka),       Seweryn BAJER (doktorant), Ewa SZCZĘSNA (biolog)

Profil badań

mechanizm generacji siły przez białka motoryczne; wspólne strukturalne cechy motorów; Ncd, kinezyna poruszająca się na mikrotubuli w stronę minus; oddziaływania pomiędzy domenami motorycznymi Ncd; fluorescencyjne rezonansowe przeniesienie energii (FRET);  pomiary ruchliwości białek motorycznych in vitro; mikroskopia całkowitego wewnętrznego odbicia (TIRF); rola białek motorycznych w procesie podziału komórki; mechanizmu transportu Ncd przez białko EB1.

Aktualna działalność badawcza

  • badanie związku struktury podjednostkowej mitotycznej kinezyny Ncd z jej zdolnością do rozróżniania wzajemnej orientacji transportowanych mikrotubul

  • rekonstrukcja systemu transportującego Ncd przez EB1, białko ‘śledzące’ koniec plus mikrotubuli i obserwacja transportu za pomocą mikroskopu TIRF

  • mapowanie miejsca interakcji zarówno na Ncd jak i na EB1 z wykorzystaniem mutantów punktowych w obrębie domen oddziałujących obu białek

  • ustalenie, która z domen Ncd jest odpowiedzialna za lokalizację tego białka, podczas różnych stadiów podziałowych. Badania in vivo z użyciem komórek linii S2, uzyskanych z embrionów Drosophila.

Wybrane publikacje

Fink G., Hajdo Ł., Skowronek K. J., Reuther C., Kasprzak A. A., Diez  S. (2009). The mitotic kinesin-14 Ncd drives directional microtubule-microtubule sliding. Nat. Cell Biol., 11:717-723

Kocik E., Skowronek K.J., Kasprzak A. A. (2009). Interactions between subunits in heterodimeric Ncd molecules.  J. Biol. Chem. 284: 35735-35745

Skowronek K.J., Kocik E., Kasprzak A. A. (2007). Subunits interactions in dimeric kinesins. Eur. J. Cell Biol. 86:559-568

Kasprzak A. A. (2007) The use of FRET in the analysis of motor protein structure. In  Methods in Molecular Biology, 392: 183-197

Reuther C., Hajdo Ł., Tucker R., Kasprzak, A. A., Diez, S. (2006). Biotemplated nanopatterning of planar surfaces with molecular motors. Nano Lett. 6: 2177-2183do góry strony

Opublikowano: 2010-05-06 12:17
 

w Internecie w tym portalu