Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biochemii
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Pracownia Metabolizmu Komórki
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Pracownia Białek Motorycznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biochemii »
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia

Kierownik
Ewa SIKORA

Zespół
Anna BIELAK-ŻMIJEWSKA, Magdalena DUDKOWSKA, Barbara GRZELAKOWSKA-SZTABERT, Grażyna MOSIENIAK, Katarzyna PIWOCKA, Małgorzata ŚLIWIŃSKA (doktorant), Kamila WOLANIN (doktorant), Monika KUSIO (doktorant), Zbigniew KORWEK (doktorant), Aneta BABIK, Dorota JANISZEWSKA

Profil badań

Istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy procesami starzenia i nowotworzenia zarówno na poziomie organizmu jak i komórki. Badania zespołu skoncentrowane są na zagadnieniach związanych z biogerontologią i biologią nowotworów. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnych mechanizmów regulujących proliferację, śmierć komórkową i proces starzenia komórek.

Aktualna działalność badawcza

  • Badanie zmian układu odpornościowego związanych zależnych od wieku w celu znalezienia markerów immunologicznych  starzenia i długowieczności, ze szczególnym uwzględnieniem podatności na apoptozę oraz zdolności proliferacyjnej subpopulacji limfocytów T
  • Badanie zjawiska starzenia komórkowego in vivo i in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem roli mechanizmów regulujących cykl komórkowy, zahamowanie proliferacji, skracanie telomerów, aktywność funkcjonalną komórek i ich podatność na apoptozę;

  • Analiza molekularnych mechanizmów prowadzących do starzenia komórek nowotworowych indukowanego niskimi dawkami związków uszkadzających DNA i naturalnym polifenolem – kurkuminą; Starzenie komórek nowotworowych jako potencjalna strategia terapii przeciwnowotworowej;

  • Badanie szlaków prożyciowych i antyapoptotycznych aktywnych w komórkach z ekspresją Bcr-Abl, ze szczególnym uwzględnieniem roli białka p53, kinazy GSK-3beta, rodziny białek Bcl-2 oraz łagodnego stresu siateczki śródplazmatycznej. Analiza przebiegu mitozy i regulacji punktu kontroli wrzeciona podziałowego w komórkach z ekspresją Bcr-Abl; związek z niestabilnością genetyczną komórek białaczkowych;

  • Badanie mechanizmów prowadzących do oporności na apoptozę komórek nowotworowych i poszukiwanie alternatywnych do apoptozy dróg śmierci komórek ze szczególnym uwzględnieniem katastrofy mitotycznej; Kurkumina jako związek indukujący różne ścieżki śmierci komórkowej;

  • Badanie szlaków sygnałowych prowadzących do aktywacji kinaz Akt/PKB i ERK ½ i ich udział w hamowaniu ekspresji dekarboksylazy ornitynowej poprzez receptor błonowy c-Met i receptor androgenowy w nerce mysiej;

Wybrane publikacje

Sliwinska M.A,. Mosieniak G., Wolanin K., Babik A., Piwocka K., Magalska A., Szczepanowska J., Fronk J and  Sikora E.  (2008) Induction of senescence with doxorubicin leads to increased genomic instability of HCT116 cells. Mech  Ageing Dev doi:10.1016/j.mad.2008.04.011

Franceschi C, Bezrukov V, Blanché H, Bolund L, Christensen K, de Benedictis G, Deiana L, Gonos E, Hervonen A, Yang H, Jeune B, Kirkwood TB, Kristensen P, Leon A, Pelicci PG, Peltonen L, Poulain M, Rea IM, Remacle J, Robine JM, Schreiber S, Sikora E, Slagboom PE, Spazzafumo L, Stazi MA, Toussaint O, Vaupel JW. (2007) Genetics of healthy aging in Europe: the EU-integrated project GEHA (GEnetics of Healthy Aging). Ann N Y Acad
Sci
. 2007;1100:21-45.

Mosieniak G., Sliwinska M., Piwocka K., Sikora E. (2006) Curcumin abolishes apoptosis resistance of calcitriol-differentiated HL-60 cells. FEBS Lett. 580(19): 4653-60

Wolanin K., Magalska A., Mosieniak G., Klinger R., McKenna S., Vejda S., Sikora E., Piwocka K. (2006) Curcumin affects components of the chromosomal passenger complex and induces mitotic catastrophe in apoptosis-resistant Bcr-Abl-expressing cells. Mol Cancer Res. 4(7): 457-69

Sikora E., Bielak-Zmijewska A., Magalska A., Piwocka K., Mosieniak G., Kalinowska M., Widlak P., Cymerman IA., Bujnicki JM. (2006) Curcumin induces caspase-3-dependent apoptotic pathway but inhibits DNA fragmentation factor 40/caspase-activated DNase endonuclease in human Jurkat cells. Mol Cancer Ther. 5(4): 927-34do góry strony

Opublikowano: 2008-05-27 9:43
 

w Internecie w tym portalu