Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biochemii
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Pracownia Metabolizmu Komórki
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Pracownia Białek Motorycznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biochemii »
Pracownia Enzymologii Porównawczej

Kierownik
Wojciech Rode

Zespół
Joanna CIEŚLA, Magdalena DĄBROWSKA, Jolanta M. DZIK, Tomasz FRĄCZYK, Adam JARMUŁA, Anna SŁOWIK, Zbigniew ZIELIŃSKI

Profil badań

Badania dotyczą różnych aspektów biosyntezy tymidylanu, a w szczególności enzymologii, regulacji oraz inhibicji tego procesu. Jako interesujące traktowane są zwłaszcza problemy związane z syntazą tymidylanową jako celem molekularnym w chemioterapii, a wśród nich poszukiwanie nowych leków, oporność na leki, selektywność i mechanizm działania, a także mechanizmy inhibicji tego enzymu oraz jej specyficzności. Jako potencjalny nowy cel chemioterapii badana jest regulacja w rozwoju nicieni enzymów zaangażowanych w biosyntezę tymidylanu. Badania dotyczą także pewnych aspektów molekularnych odpowiedzi immunologicznej żywiciela na infekcję nicieniem pasożytniczym Trichinella spiralis.

Aktualna działalność badawcza

  • poszukiwanie nowych inhibitorów syntazy tymidylanowej;
  • badanie wiązania RNA przez syntazę tymidylanową;
  • badania inhibicji translacji własnego mRNA przez białko syntazy tymidylanowej;
  • badania potencjalnego nowego celu chemioterapii przeciwpasożytniczej; badane są zmiany ekspresji enzymów zaangażowanych w biosyntezę tymidylanu w rozwoju Trichinella spiralis, T. pseudospiralis i Caenorhabditis elegans, odzwierciedlające pewną wyjątkowość regulacji cyklu komórkowego nicieni;
  • badania zmierzające do sprawdzenia wpływu modyfikacji potranslacyjnych na takie właściwości syntazy tymidylanowej, jak wrażliwość na inhibicję, sprawność katalityczna oraz pewne funkcje niekatalityczne: zdolność do wiązania własnego mRNA i hamowania jego translacji;
  • badania mechanizmu reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową oraz jej inhibicji z zastosowaniem modelowania molekularnego (dynamika molekularna, mechanika kwantowa) oraz krystalografii;
  • badania mechanizmów molekularnych odpowiedzi immunologicznej na antygeny pasożytnicze w płucach.

Wybrane publikacje

Jarmuła A, Dowierciał A, Rode W (2008) A molecular modeling study of the interaction of 2’-fluoro-substituted analogues of dUMP/FdUMP with thymidylate synthase. Bioorg. Med. Chem. Letters, w druku

Cieśla J, Jagielska E, Dąbrowska M, Maley F, Rode W (2007) Binding and repression of translation of the cognate mRNAs by rat and Trichinella spiralis thymidylate synthases, apparently disconnected phenomena, are not prevented by dUMP, N5,10-methylenetetrahydrofolate or 5-fluoro-dUMP. W Proceedings of the 13th International Symposium on Chemistry & Biology of Pteridines & Folates, Red Jansen G., Peters G.J., SPS Verlagsgesellschaft mbH, Heilbronn, str 91-104..

Ziemkowski P, Felczak K, Poznański J, Kulikowski T, Zieliński Z, Cieśla J, Rode W (2007) Interactions of 2’-fluoro-substituted dUMP analogues with thymidylate synthase. Biochem. Biophys. Res. Commun. 362:37-43.

Jarmuła A, Cieplak P, Krygowski TM, Rode W (2007) The effect of 5-substitution in the pyrimidine ring of dump on the interaction with thymidylate synthase: Molecular modeling and QSAR. Bioorg. Med. Chem. 15: 2346-2358.

Dąbrowska M, Hendrikx J, Skierski J, Malinowska M, Bertino JR, Rode W (2007) EGFP fluorescence as an indicator of cancer cells response to methotrexate. Eur. J. Pharmacol. 555: 93-99.do góry strony

Opublikowano: 2008-04-16 12:22
 

w Internecie w tym portalu