Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biochemii
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Pracownia Metabolizmu Komórki
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Pracownia Białek Motorycznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biochemii »
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych

Kierownik
Jerzy DUSZYŃSKI

Zespół
Aneta CZYŻ, Dorota DYMKOWSKA, Rafał KOZIEŁ, Joanna SZCZEPANOWSKA, Mariusz R. WIĘCKOWSKI, Lech WOJTCZAK, Katarzyna CZAJKA (doktorantka), Magdalena LEBIEDZIŃSKA (doktorantka), Marta WOJEWODA (doktorantka), Violetta BIERNAT (technik)

Profil badań

Metabolizm energetyczny mitochondriów; transport jonów i metabolitów do mitochondriów; homeostaza wapniowa w komórkach normalnych i nowotworowych; stres oksydacyjny; p66Shc i starzenie; choroby mitochondrialne; regulacja przepuszczalności błony plazmatycznej dla jonów wapnia; pojemnościowy napływ wapnia; cytoszkielet i organizacja mitochondriów w komórce; rola mitochondriów w procesie apoptozy

Aktualna działalność badawcza

  • Regulacja homeostazy wapniowej w komórkach niepobudliwych elektrycznie. Rola mitochondriów w napływie jonów wapnia poprzez kanały CRAC (Calcium Released Activated Current) w komórkach Jurkat. Rola frakcji błon PAM (Plasma Membrane Associated Membranes) w pojemnościowym napływie jonów wapnia;
  • Wpływ defektów w genomie mitochondrialnym na strukturę komórki, stan energetyczny mitochondriów i homeostazę wapniową komórek osteosarkoma i ludzkich fibrobalstów;
  • Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym i starzeniu;
  • metaboliczny i genetyczny stres mitochondrialny w komórkach osteosarkoma – efekt selenu;
  • efekt antybiotyków quinolowych (np. ciprofloxacyny) na przeżywalność, uszkodzenia mitochondrialnego DNA, metabolizm energetyczny i homeostazę wapniową komórek Jurkat;
  • rola mitochondriów w procesie apoptozy: mechanizm(y) wypływu cytochromu c z mitochondriów; rola miejsc kontaktowych pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną błoną mitochondrialną; kwasy tłuszczowe i ich pochodne w apoptozie; wpływ długości łańcucha i stopnia nienasycenia pochodnych N-acylethanoalmin na ich pro- i antyapoptotyczne właściwości;
  • protonoforowe i jonoforowe właściwości kwasów tłuszczowych - anionowe nośniki  wewnętrznej błony mitochondrialnej; wpływ kwasów tłuszczowych na mitochondrialny megakanał (PTP).

Wybrane publikacje

Lebiedzinska, M., Szabadkai, G., Jones, A.W., Duszyński, J. and Więckowski, M.R. (2009) Interactions between the endoplasmic reticulum, mitochondria, plasma membrane and other subcellular organelles. Int J Biochem Cell Biol., 41:1805-16.

Lebiedzinska, M., Duszyński, J., Rozzuto, R., Pinton, P. and Więckowski, M.R.. (2009) Age-related changes in levels of p66Shc and serine 36-phosphorylated p66Shc in organs and mouse tissues. Arch Biochem Biophys., 486:73-80.

Więckowski, M.R., Giorgi, C., Lebiedzinska, M., Duszyński, J. and Pinton, P. (2009) Isolation of mitochondria-associated membranes and mitochondria from animal tissues and cells. Nat Protoc., 4(11):1582-90.

Wojewoda M.,  Duszyński, J. and  Szczepanowska, J. (2010) Mitochondrial biogenesis in human osteosarcoma cells with chronic mitochondrial stress. Bioch. Biophys. Acta - Bioenergetics, accepted. 

Lebiedzińska, M., Karkucinska-Więckowska, A., Giorgi, C., Karczmarewicz, E., Pronicka, E.,  Pinton,P.,  Duszyński, J., Pronicki, M. and Więckowski, M.R. (2010) Oxidative stress-dependent p66Shc phosphorylation in skin fibroblasts of children with mitochondrial disorders. Bioch. Biophys. Acta - Bioenergetics, accepted.do góry strony

Opublikowano: 2010-03-16 15:26
 

w Internecie w tym portalu