Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biochemii
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Pracownia Metabolizmu Komórki
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Pracownia Białek Motorycznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biochemii »
Pracownia Biochemii Lipidów

Kierownik
Sławomir PIKUŁA

Zespół
Joanna BANDOROWICZ-PIKUŁA, Agnieszka STRZELECKA-KILISZEK, Aleksandra DĄBROWSKA (doktorantka), Karolina Maria GÓRECKA (doktorantka), Magdalena Małgorzata HAMCZYK (doktorantka), Michalina KOSIOREK (doktorantka), Paulina PODSZYWAŁOW-BARTNICKA(doktorantka), Anna SEKRECKA (doktorantka), Krzysztof SKOWRONEK, Małgorzata Eliza SZTOLSZTENER (doktorantka), Tanuja TALUKDAR (doktorantka), Cyril THOUVEREY (doktorant)

Profil badań

Wewnątrzkomórkowa homeostaza wapnia jonowa ze szczególnym uwzględnieniem białek wiążących jony wapnia i lipidy, w tym aneksyn (od A. thaliana do H. sapiens ); biomineralizacja; wewnątrzkomórkowy transport cholesterolu w normie i w patologii; wydzielanie katecholamin; przekazywanie sygnałów; transport przez błony jonów, metabolitów i ksenobiotyków; kanały jonowe tworzone przez białka wiążące jony wapnia; nukleotydy jako przekaźniki informacji i ich białka docelowe.

Aktualna działalność badawcza

  • zależności strukturalno-funkcjonalne w obrębie rodziny homologicznych białek wiążących jony wapnia i lipidy, aneksyn, ze szczególnym uwzględnieniem izoform aneksyny A6 i ich udziału w przekazywaniu sygnału wapniowego w komórce;
  • oddziaływania aneksyn z nukleotydami i badania nad rolą tych oddziaływań w transporcie pęcherzykowym, homeostazie jonowej i metabolizmie lipidów;
  • właściwości aneksyn jako wewnątrzkomórkowych kanałów jonowych oraz ich związek z niektórymi chorobami człowieka takimi jak osteoporoza, choroby spichrzeniowe (choroba Niemanna-Picka), nowotwory, itp.;
  • udział aneksyn w wewnątrzkomórkowym transporcie cholesterolu oraz w wydzielaniu katecholamin na drodze egzocytozy;
  • czynniki wpływające na funkcjonowanie aneksyn i izofom alkalicznej fosfatazy na wczesnych etapach mineralizacji zachodzących w pęcherzykach macierzy pozakomórkowej;
  • udział aneksyn w zależnej od wapnia odpowiedzi roślin na warunki stresogenne;
  • udział czynników Nod i aneksyn w symbiozie pomiędzy roślinami motylkowymi i bakteriami glebowymi oraz w homeostazie wapnia w komórkach roślin.

Wybrane publikacje

Strzelecka-Kiliszek A, Buszewska ME, Podszywalow-Bartnicka P, Pikula S, Otulak K, Buchet R, Bandorowicz-Pikula J (2008) Calcium- and pH-dependent localization of annexin A6 isoforms in Balb/3T3 fibroblasts reflecting their potential participation in vesicular transport. J. Cell. Biochem., w druku.

Balcerzak M, Malinowska A, Thouverey C, Sekrecka A, Dadlez M, Buchet R, Pikula S (2008) Proteome analysis of matrix vesicles isolated from femurs of chicken embryo. Proteomics, 8: 192-205.

Gorecka KM, Thouverey C, Buchet R, Pikula S (2007) Potential role of annexin AnnAt1 from Arabidopsis thaliana in pH-mediated cellular response to environmental stimuli. Plant Cell Physiol. 48: 792-803.

 

Kirilenko A, Pikula S, Bandorowicz-Pikula J (2006) Effects of mutagenesis of W343 in human annexin A6 isoform 1 on its interaction with GTP: nucleotide-induced oligomer formation and ion channel activity. Biochemistry 45: 4965-4973.

 

Zhang L, Balcerzak M, Radisson J, Thouverey C, Pikula S, Azzar G, Buchet R (2005) Phosphodiesterase activity of alkaline phosphatase in ATP-initiated Ca2+ and phosphate deposition in isolated chicken matrix vesicles. J. Biol. Chem. 280: 37289-37296.do góry strony

Opublikowano: 2008-04-17 11:03
 

w Internecie w tym portalu