Strona główna
O Instytucie
Struktura
Administracja
Administracja
Finanse
Dział Personalny
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Administracja »
Dział Administracyjny

  Kierownik
Anna JACHNER - MIŚKIEWICZ

Zespół
 

Dział Administracyjny: Tel. 022 5892 213
Kierownik: Barbara WIĄCKIEWICZ
Pracownicy: Bożena Michalczuk, Elżbieta Stefaniuk, Renata Rubin, Ewa Pietrzak, Grzegorz Janusik, Hanna Śliwa, Barbara Chylińska, Jacek Rejner, Paweł Kilijanek.

Dział zajmuje się wszelkim sprawami związanymi z codziennym życiem Instytutu:

 • przyjmuje, rejestruje i rozdziela korespondencję wewnętrzną, zewnętrzną; przesyłki pocztowe i kurierskie oraz Zarządzenia Dyrekcji;
 • ewidencjonuje środki trwałe, przeprowadza inwentaryzację;
 • gromadzi, przechowuje, ewidencjonuje materiały w archiwum zakładowym;
 • ma pod opieką samochody Instytutu i układa grafik wyjazdów;
 • utrzymuje  czystość na zewnątrz i wewnątrz budynku;
 • nadzoruje pracę ochrony i firmy sprzątającej;
 • wspomaga organizowanie spotkań i konferencji w instytucie.

Dział techniczny: Tel. 022 5892 288, -284; 022 5892 255
Kierownik; Marek Mańkowski
Z-ca Kierownika, Władysław Zarudzki

Pracownicy: Henryk Warzywoda, Zbigniew Gajewski, Zbigniew Engelbrecht, Wiktor Czechowski, Tadeusz Wiśniewski, Robert Gałązka, Andrzej Rongiers, Wojciech Gałązka.

Dział czuwa nad niezakłóconym funkcjonowaniem  budynków i laboratoriów;

 • monitoruje stan sprzętu i urządzeń;
 • nadzoruje stan instancji elektrycznej, hydraulicznej;
 • przeprowadza drobne i większe naprawy sprzętu i instalacji;
 • wykonuje drobne remonty budowlane oraz prace malarskie;
 • wykonuje prace  ślusarskie i spawalnicze.

Dział zaopatrzenia: Tel. 022 5892 210, -205, -294;  Fax. 022 5892 141
Kierownik: Janusz Manowiecki
Pracownicy: Ryszard Senk, Krzysztof Grącki

Dział jest odpowiedzialny za kompleksowe dokonywanie zakupów każdego rodzaju oraz gospodarkę odpadami:

 • składa zamówienia i monitoruje ich realizacje;
 • obsługuje odprawy celne;
 • zajmuje się gospodarka odpadami (odbiera od pracowników i przekazuje specjalistycznym firmom);
 • realizuje bieżące drobne zakupy.

Zamówienia publiczne, komisja przetargowa Instytutu: Tel. 022-5892 266, -213, fax 022 5892 493

 • Przeprowadza i dokumentuje postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie dostawców i usługodawców dla Instytutu w trybach przewidzianych ustawą Pzp;
 • Czuwa nad stosowaniem Ustawy Pzp we wszelkich zakupach Instytutu;
 • Konstruuje umowy na zakupy poniżej progu ustawy – Pzp.

Kierownik (przewodniczący Komisji): Anna Jachner-Miśkiewicz  tel. wew. 213,
Pracownik (sekretarz Komisji): Joanna Rawa-Rębkowska tel. wew. 266

do góry strony

Opublikowano: 2008-05-20 14:25
 

w Internecie w tym portalu