Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl »
Wakacyjne Praktyki Studenckie

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN zaprasza studentów uczelni wyższych w całym kraju do odbywania praktyk wakacyjnych w okresie od czerwca do września danego roku. Studenci pragnący odbyć praktyki wakacyjne w tym okresie w pierwszym etapie kontaktują się bezpośrednio z kierownikiem pracowni, która leży w kręgu ich zainteresowań naukowych (lista pracowni Instytutu wraz z adresami poczty elektronicznej dostępna na stronie www.nencki.gov.pl). Po uzyskaniu aprobaty kierownika wybranej pracowni zainteresowani powinni przedłożyć w Instytucie następujące dokumenty:

  • skierowanie z uczelni macierzystej, stwierdzające, gdzie (pracownia Instytutu, opiekun naukowy) i kiedy (daty) praktyka odbędzie się;

  • dwustronną umowę pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej a uczelnią macierzystą studenta (umowę sporządza uczelnia macierzysta w dwóch egzemplarzach);

  • dowód opłaty przez uczelnię ubezpieczenia dla studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA: W przypadku braku skierowania z uczelni macierzystej istnieje możliwość odbycia praktyk wakacyjnych po wykupieniu przez studenta i przedłożeniu w Instytucie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przedstawieniu listu motywującego konieczność odbycia praktyk.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikami wybranych pracowni Instytutu. W przypadku wątpliwości listy prosimy kierować pod adresem e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl z dopiskiem w temacie: praktyki studenckiedo góry strony

Opublikowano: 2009-06-04 20:27
 

w Internecie w tym portalu