Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl »
Konkurs na stypendia podoktorskie (2010)

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora z maksymalnie trzyletnim stażem podoktorskim i posiadające znaczący dorobek naukowy.

Oferujemy pracę w jednej z największych placówek badawczych Polskiej Akademii Nauk, prowadzącej badania w następujących dziedzinach: neurofizjologia, neurobiologia molekularna i komórkowa, biochemia, biologia komórki oraz neuropsychologia. Plany badawcze proponowane przez kandydatów powinny mieścić się w tematyce badań prowadzonych w Instytucie Nenckiego; do konkursu zapraszamy również osoby zajmujące się bioinformatyką lub neuroinformatyką.

Stypendyści zostaną zatrudnieni na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia stypendium o dodatkowe dwa lata.

Wymagane dokumenty to:

• życiorys naukowy
• lista publikacji wraz z kopiami trzech wybranych prac badawczych
• opis planowanych badań (nie więcej niż trzy strony maszynopisu)
• deklaracja kierownika pracowni z Instytutu Nenckiego o chęci przyjęcia stypendysty oraz zapewnieniu warunków realizacji planowanych badań
• opinie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych z poprzednich miejsc pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań do 30 września 2010r. na adres Instytutu Nenckiego (ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa) lub elektronicznie (dyrekcja@nencki.gov.pl), z adnotacją: „POSTDOC 2010”.

Informacje o warunkach konkursu i Instytucie Nenckiego są dostępne na stronie internetowej www.nencki.gov.pl Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać również pod adresem: a.szewczyk@nencki.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu br.do góry strony

Opublikowano: 2009-02-09 20:27
 

w Internecie w tym portalu