Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Studia Doktoranckie
Samorząd Doktorantów
Książki
Popularyzacja nauki
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl »
Edukacja

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN od początku swego istnienia prowadzi w ramach swoich struktur organizacyjnych program kształcenia młodych naukowców. Jednak regularne studia doktoranckie rozpoczęły się dopiero w 2001 r. Poczynając od tego czasu, co roku w czerwcu odbywają się przyjęcia kandydatów.

Jakie kwalifikacje są wymagane, aby stać się doktorantem w Instytucie? Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna mieć dyplom (tytuł magistra) ukończenia wyższych studiów w zakresie biologii, bądź biotechnologii, psychologii, chemii, fizyki, czy medycyny. Niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego. Konieczny jest także kontakt z przyszłym opiekunem naukowym w Instytucie i jego opinia o studencie.

Dziedziny, w jakich w Instytucie Nenckiego można odbywać studia doktoranckie to: Neurobiologia, Biochemia i Biologia Komórkowa i Molekularna. Obecnie liderzy poszczególnych grup naukowych kierują grupą 115 studentów.

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W tym czasie student jest zobowiązany prócz aktywnego uczestniczenia w pracy doświadczalnej zakończonej obroną rozprawy doktorskiej, do uczestniczenia w 4 letnim programie naukowym studiów. Program ten zawiera wykłady kursowe i monograficzne. Student uczestniczy także w seminariach organizowanych przez poszczególne Zakłady w Instytucie, a także w Konferencjach, Sympozjach i Warsztatach naukowych organizowanych w kraju i za granicą. Udział doktorantów w pracy naukowej ma odbicie w publikacjach, których zostają współautorami. W sensie prawnym wyniki badań stanowią jednak własność Instytutu, a nie studenta. W Instytucie działa Samorząd Doktorantów.

Kierownik Studium Doktoranckiego
Prof. Jolanta Baranska
email: j.baranska@nencki.gov.pl
tel: 022 5892300do góry strony

Opublikowano: 2007-11-20 14:37
 

w Internecie w tym portalu