Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl »
Archiwum
 
International Neuropsychological Society, 2010 Mid-Year Meeting, 
Krakow, June 30th - July 3rd

Konferencję zorganizowano pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Temat konferencji "Developing Connections Between Neuropsychology and Neuroscience" miał zachęcić do zgłaszania prezentacji integrujących badania z zakresu neurobiologii i nauk klinicznych, zwłaszcza klinicznej neuropsychologii. W konferencji uczestniczyło około 500 osób z 37 krajów. Konferencję poprzedziły kursy Continuing Education nastawione na ukazanie jak w praktyce klinicznej wykorzystywać wiedzę naukową z zakresu neurobiologii (neuronauk).

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Anna Grabowska & Peter Arnett
Dyrektor Programu Continuing Education: Jennifer Manly
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Emilia Lojek & Piotr Wolski

Instytut Nenckiego był współorganizatorem/współsponsorem specjalnych sesji:
Wykład plenarny: Małgorzata Kossut, Learning Induced Brain Plasticity
Plenarne Sympozjum poświęcone Aleksandrowi Łurii i Jerzemu Konorskiemu

Intencją tego sympozjum było przypomnienie osiągnięć dwóch wielkich naukowców: Łurii i Konorskiego oraz  ukazanie ich roli dla rozwoju współczesnej neuropsychologii i neurofizjologii.

Participants:
Charles Gross, Princeton University, USA
Bogdan Dreyer, University of Sidney, Australia
Elkhonon Goldberg, NYU School of Medicine, USA
Tatiana Akhutina, Moscow State University, Russia

Anita Cybulska-Kłosowicz z Instytutu Nenckiego została uhonorowana nagrodą im. Nelsona Buttersa za najlepszą prezentację osoby ze stopniem doktora: "Involvement of Retrosplenial and Anterior Cingulate Cortex
in Classical Conditioning" współautorzy: A. Brzezicka, R. Zakrzewska, M. Kossutdo góry strony

Opublikowano: 2010-07-08 09:27
 

w Internecie w tym portalu