Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Archiwum Aktualności
 
 
Dr Artur Czupryn w Radzie Młodych Naukowców

Miło nam jest poinformować, że dr Artur Czupryn z Instytutu Nenckiego został powołany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką do nowoutworzonej Rady Młodych Naukowców. Zadaniem Rady będzie m.in. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania uczelni i sektora nauki więcej

Opublikowano: 2010-02-19 18:25Drugie Polsko-Norweskie Warsztaty Neuroinformatyczne

W dniach 14-15 stycznia 2010 w Instytucie Nenckiego odbyły się Drugie Polsko-Norweskie Warsztaty Neuroinformatyczne pod tytułem: "How to model neurons and neural systems? Integrating biophysics, morphology, and connectivity" więcej

Opublikowano: 2010-01-13 21:25Inauguracja Platformy Innowacyjnej Instytutu Nenckiego

13 stycznia 2010r odbyło się w Instytucie Nenckiego seminarium pt: "Patent dla Naukowca". więcej

Opublikowano: 2010-01-13 21:25


Rada Naukowa

18 grudnia 2009 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. Więcej
 

Opublikowano: 2009-12-18 18:55 

Nominacja na stanowisko Dyrektora Instytutu Nenckiego


Prof. Adam Szewczyk otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Instytutu Nenckiego z dniem 1 stycznia 2010 r. Więcej

Opublikowano: 2009-12-18 08:55 


Nagroda Wydziału II PAN (podcast )


Nagrodę Wydziału II za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2009 otrzymał zespół kierowany przez prof. Leszka Kaczmarka w składzie: dr Grzegorz M. Wilczyński, dr Marcin Rylski, dr Filip A. Konopacki, mgr Piotr Michaluk, dr Paweł Okulski, mgr Renata Amborska,
dr Jacek Jaworski, dr Joanna Dzwonek, mgr Maciej Gawlak.
Więcej

Opublikowano: 2009-12-17 15:55 

VIII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii


5 grudnia odbyło się VIII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i Szkołę Festiwalu Nauki. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 60 nauczycieli z całej Polski. Tegoroczne Sympozjum zostało objęte Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Opublikowano: 2009-12-10 07:55 


II Warsztaty Neuroinformatyczne

W dniach 14-15 stycznia 2010 w Instytucie Nenckiego odbędą się Drugie Polsko-Norweskie Warsztaty Neuroinformatyczne pod tytułem "How to model neurons and neural systems? Integrating biophysics, morphology, and connectivity". Szczegóły na stronie
http://www.neuroinf.pl/NIWorkshop2010

Opublikowano: 2009-11-30 14:45


Prof. Krzysztof Turlejski – Nowy Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej


Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, z Instytutu Nenckiego PAN, dotychczasowy Przewodniczący Lokalnej Komisji Etycznej Nr 1 w Warszawie, został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Krajowej Komisji Etycznej. Na pierwszym zebraniu nowego składu tej Komisji, 10 listopada br., został wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej.

Opublikowano: 2009-11-24 08:45


Podpisanie umowy na budowę i wyposażenie Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego


W dniu 2 listopada 2009 r. Prof. dr hab. Adam Szewczyk w imieniu Instytutu Nenckiego podpisał dwustronną Umowę Współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) dotyczącą realizacji inwestycji Centrum Neurobiologii (CN) w ramach projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Instytut Nenckiego, obok WUM - koordynatora konsorcjum CePT i Uniwersytetu Warszawskiego, jest jednym z głównych beneficjentów projektu CePT. Wartość Inwestycji CN została wyceniona na 52 miliony złotych, czyli około 15% wartości całego projektu CePT (359 milionów złotych). Więcej

Opublikowano: 2009-11-06 11:45

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota PAN


Wzorem ubiegłego roku, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 30 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/20010 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota PAN. Więcej

Opublikowano: 2009-10-30 20:45 


Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2008

Nagrodę im. J. Konorskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii PAN otrzymał zespół prof. Leszka Kaczmarka za najlepszą pracę eksperymentalną opublikowaną w 2008 r.:
"Important role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis" autorstwa: Wilczyński G.M., Konopacki F.A., Wilczek E., Lasiecka Z., Gorlewicz A., Michaluk P., Wawrzyniak M., Malinowska M., Okulski P., Kołodziej L.R., Konopka W., Duniec K., Mioduszewska B., Nikolaev E., Walczak A., Owczarek D., Górecki D.C., Zuschratter W., Ottersen O.P., Kaczmarek L., J. Cell Biol., 2008, 180: 1021-1035.
 

Opublikowano: 2009-10-07 11:45


Nagroda za najlepsze doniesienie zjazdowe

Jedną z 3 nagrodzonych za najlepsze doniesienie zjazdowe w czasie IX Międzynarodowego Kongresu PTBUN, Warszawa 2009, pt. „Electrophysiological correlates of diverse emotional reactivity of Roman High - (RHA/Verh) and Roman Low Avoidance (RLA/Verh) rats” była dr Ksenia Meyza z zespołu prof. Jolanty Zadgrodzkiej.
 

Opublikowano: 2009-10-07 11:35

 

Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Nenckiego


1 października rozpoczynamy nabór kandydatów na 4-letnie studia doktoranckie w ramach programu „International PhD Studies In Neurobiology”. Projekt realizowany w ramach konsorcjum stworzonego przez Instytut Nenckiego (koordynatora Projektu) oraz 17 instytucji zagranicznych, finansowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Termin składania aplikacji: 31 październik 2009. Szczegółowe Informacje na temat Międzynarodowych Studiów Doktoranckich dostępne są na stronie: http://neurophd.nencki.gov.pl 

Opublikowano: 2009-09-30 13:00

 

XIII Festiwal Nauki Warszawa 2009


W dniach 19-27 września 2009 odbył się w Warszawie XIII Festiwal Nauki. Jak co roku Instytut Biologii Doświadczalnej uczestniczył w tej imprezie Więcej

Opublikowano: 2009-09-28 15:00

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2008


Z wielką radością informujemy, że wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2008 znaleźli się nasi Koledzy:
Kamila Wolanin za rozprawę doktorską „Wpływ onkogenu bcr-abl na na funkcjonowanie punktu kontroli wrzeciona podziałowego i poliploidyzację” - promotor prof. dr hab. Ewa Sikora
Filip Konopacki za rozprawę doktorską „Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9, jej ekspresja w pobudzonym mózgu i wpływ na funkcje komórek astrogleju” - promotor prof. dr hab. Leszek Kaczmarek.
 

Opublikowano: 2009-09-28 11:00


Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego

Polskie Towarzystwo Biochemiczne przyznało nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego prof. dr Lechowi Wojtczakowi i doc. Krzysztofowi Zabłockiemu za artykuł opublikowany w kwartalniku „Postępy Biochemii” w 2008 r. Tytuł publikacji „Mitochondria w życiu, chorobie
i śmierci komórki”.

Opublikowano: 2009-09-10 09:45
 

Nagroda za prezentację wyników przez młodych badaczy


Podczas VII Konferencji im. J. K. Parnasa, organizowanej przez Polskie i Ukraińskie Towarzystwa Biochemiczne, która odbywała się w Jałcie mgr inż. Dorota Wypych z Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych uzyskała II nagrodę za prezentację pt. „Studies on local dynamics of calcium transients in glioma C6 cells”

Opublikowano: 2009-09-09 11:45
 

13 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik


Dnia 30 maja br., na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu, pod hasłem „NAUKA WŚRÓD GWIAZD”, odbył się 13. Piknik Naukowy. Jak co roku nie zabrakło na nim pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej Więcej

Opublikowano: 2009-06-10 11:00

Warsztaty praktyczne w Nenckim


W dniach 14-15 maja w Instytucie Nenckiego odbyły się praktyczne warsztaty Wprowadzenie do modelowania układu nerwowego organizowane pod egidą Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Więcej

Opublikowano: 2009-05-30 11:00

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci


Jak co roku Instytut Biologii Doświadczalnej odwiedzili stypendyści z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Więcej

Opublikowano: 2009-03-09 11:00

Sesja sprawozdawcza


27 lutego 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu dorocznego sprawozdania Dyrekcji z działalności Instytutu w 2008 roku. Poza wystąpieniem prof. Adama Szewczyka miały miejsce prezentacje doc. Katarzyny Łukasiuk i dr. Grzegorza Wilczyńskiego, laureatów konkursu Group Leader 2005, którzy przedstawili swoje osiągnięcia badawcze.

Opublikowano: 2009-03-06 11:00

Audycje radiowe z okazji 90-lecia Instytutu Nenckiego


Z okazji 90 rocznicy powstania Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskie Radio/Jedynka wyemitowało 2 audycje:
90 lat instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (aut. Artur Wolski)
Narodziny Nauki w Niepodległej (aut. Krzysztof Michalski)
Możecie Państwo ich wysłuchać pod wskazanymi adresami.

Opublikowano: 2009-03-06 10:30

90-lecie Instytutu Nenckiego


4 i 5 grudnia br. odbyły się centralne uroczystości obchodów 90-lecia Instytutu Nenckiego Więcej

Opublikowano: 2008-12-19 13:30

Konkurs "GroupLeader 2008"


W dniach 1-2 grudnia br. odbył się ostatni etap konkursu na kierownika pracowni w Instytucie Nenckiego Więcej

Opublikowano: 2008-12-03 11:30

Konkurs "Powroty 2008"


Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu POWROTY/HOMING 2008 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest dynamizowanie rozwoju karier naukowych poprzez poprawienie warunków pracy i wspieranie nawiązanej międzynarodowej współpracy naukowej młodych pracowników naukowych znajdują się nasze Koleżanki, które wróciły do Instytutu ze Stanów Zjednoczonych po stażach po-doktorskich:
Katarzyna Kalita-Bykowska (University of Louisville, USA),
Ewelina Knapska
(University of Michigan, USA)
Więcej

Opublikowano: 2008-10-30 12:30

Nowy Artykuł w "Science"


Z przyjemnością informujemy, że w Science właśnie ukazał się artykuł o młodych naukowcach powracających ze Stanów Zjednoczonych do Polski poświęcony naszej koleżance Agnieszce Dobrzyń Więcej

Opublikowano: 2008-10-22 10:30

VII Mini Sympozjum dla nauczycieli


6 grudnia odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej VII Mini Sympozjum dla nauczycieli biologii z całej Polski. Rekordowa liczba uczestników wysłuchała 5 wykładów oraz dyskutowała nad Projektem zmiany podstawy programowej z biologii przedstawionym przez prof. Ewę Bartnik

Opublikowano: 2008-12-18 12:30

XII Festiwal Nauki 2008


W 2008 r. ponownie nie zabrakło nas podczas XII edycji Festiwalu. Wprawdzie, ze względu na remont budynku IBD, odbyły się jedynie 4 wykłady w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonych słuchaczy. Za rok znów powrócimy do dawnej formuły uczestnictwa.

Opublikowano: 2008-10-12 10:30

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2007


Z wielką radością informujemy, że wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2007 znajdują się nasi Koledzy:
Marcin Balcerzak za rozprawę doktorską „Role of annexin A6 in matrix vesicles during the mineralization process” promotor – prof. dr hab. Sławomir Pikuła i prof. Rene Buchet oraz
Marcin Śliwa za rozprawę doktorską „Wpływ cyklosporyny A na zależną od mikrogleju inwazyjność komórek glejaka” promotor – prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek.

Opublikowano: 2008-10-05 11:30


Stanowisko Rady Naukowej w sprawie proponowanej reformy nauki

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego podczas swojego posiedzenia w dniu 16 maja br. zajęła stanowisko w sprawie reformy nauki proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pobierz plik pdf z treścią przyjętej Uchwały.

Opublikowano: 2008-05-21 11:30


Konkurs na studia doktoranckie


Oferujemy możliwość odbycia studiów doktoranckich w zakresie nauk biologicznych. Do konkursu zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny oraz studentów ostatniego roku studiów, którzy ukończą studia do 30 września br. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres e-mailowy: doktorat@nencki.gov.pl Więcej

Opublikowano: 2008-03-28 11:30

Prof. Jerzy Duszyński nowym wiceministrem nauki


Z radością informujemy, ze obecny dyrektor Instytutu Nenckiego Prof. Jerzy Duszyński przyjął od premiera Donalda Tuska nominacje na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej

Opublikowano: 2008-02-07 15:30

Nagroda EMBO-Installation Grant


Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Dobrzyń, została wyróżniona prestiżową nagrodą Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej - EMBO Installation Grant.  Więcej

Opublikowano: 2008-01-03 09:30

Inwestycje Aparaturowe w Instytucie Nenckiego


Instytutu Nenckiego, uzyskał ponad 10 milionów zł dofinansowania na inwestycje aparaturowe, w ramach trzech projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 18 milionów zł. Więcej

Opublikowano: 2007-12-22 09:30

Konferencja Mobilitas

W dniach 25-26 października, w sali konferencyjnej na I piętrze, odbędzie się sesja naukowa „Mechanizmy Ruchów Komórkowych” Więcej

Opublikowano: 2007-10-22 09:30

Doroczne Spotkanie GEHA


W dniach 28-29 czerwca 2007 r. w Instytucie Nenckiego odbyło się spotkanie Komitetów GEHA. Więcej

Opublikowano: 2007-07-02 09:30

Piknik Nenckiego

W dniu 26 czerwca 2007 r. odbył się tradycyjny już Piknik Nenckiego Więcej
Opublikowano: 2007-06-27 09:30

 

 

Sieci Naukowe


Instytut Nenckiego jest obecnie koordynatorem trzech sieci naukowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej

Opublikowano: 2007-06-26 11:30

Sesja sprawozdawcza

W dniu 23 lutego 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej. Więcej
Opublikowano: 2007-03-18 23:03
 

Posiedzenie Rady Naukowej


W dniu 12 stycznia 2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2007-2010, na którym wybrano nowe władze Rady.
Opublikowano: 2007-03-05 00:03

 do gry strony