Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
dr Artur Czupryn w Radzie Młodych Naukowców  


1 lutego 2010 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, wręczyła nominacje 21 młodym polskim uczonym, którzy będą tworzyć Radę Młodych Naukowców. Wśród nominowanych jest dr Artur Czupryn z naszego Instytutu, stypendysta programów krajowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat konkursu o Stypendium Zagraniczne dla Młodych Doktorów FNP i Maria Curie Joint Fund.

Koncepcja powołania Rady została zaproponowana przez minister Barbarę Kudrycką podczas grudniowego spotkania z młodymi naukowcami z Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stowarzyszenia Stypendystów Polityki "Zostańcie z nami!", stypendystkami Konkursu dla Kobiet w Nauce L’Oreal/UNESCO oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przy powoływaniu członków Rady minister Kudrycka kierowała się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji związanej z różnymi dziedzinami naukowymi, rodzajami jednostek naukowych oraz dziedzinami życia społeczno – gospodarczego.

Zgodnie z zarządzeniem, szczególnym zadaniem Rady będzie wspieranie rozwoju kariery młodych naukowców m.in. poprzez wskazywanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania karier młodych naukowców, przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansowania nauki, wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w dziedzinach nauki. Ponadto Rada może sporządzać opinie i rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej.

Zachęcamy pracowników Instytutu, niezależnie od stopnia zaawansowania swojej kariery naukowej, do przekazywania członkom Rady wszelkich wniosków i sugestii dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania Rady Młodych Naukowców, w tym na adres: a.czupryn[at]nencki.gov.pl

W uzupełnieniu podajemy informację, że dr Artur Czupryn jest Prezesem Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pełny skład Rady Młodych Naukowców dostępny jest pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/powolano-rade-mlodych-naukowcow/

 


Data publikacji: 2010-02-19 10:50


do gry strony