Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Podpisanie umowy na budowę i wyposażenie Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego  W dniu 2 listopada 2009 r. Prof. dr hab. Adam Szewczyk w imieniu Instytutu Nenckiego podpisał dwustronną Umowę Współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) dotyczącą realizacji inwestycji Centrum Neurobiologii (CN) w ramach projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Instytut Nenckiego, obok WUM - koordynatora konsorcjum CePT i Uniwersytetu Warszawskiego, jest jednym z głównych beneficjentów projektu CePT. Wartość Inwestycji CN została wyceniona na 52 miliony złotych, czyli około 15% wartości całego projektu CePT (359 milionów złotych). W ramach tej kwoty ok. 26 milionów złotych będzie przeznaczone na zakup aparatury, 21 milionów złotych na rozbudowę dwóch skrzydeł Instytutu, a pozostałe środki na inne działania związane z przygotowaniem i realizacją projektu (zarządzanie i promocja projektu, wynagrodzenia personelu, szkolenia, audyt i koszty ogólne).

Podpisanie dwustronnej Umowy Współpracy: Na zdjęciu od lewej: doc. Katarzyna Kwiatkowska,
dr Anna Jachner (pełnomocnik dyrektora ds. inwestycji budowlanej CN), prof. Jerzy Duszyński (pełnomocnik dyrektora ds. naukowych CN), prof. Jolanta Skangiel-Kramska, prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu, doc. Hanna Fabczak, prof. Andrzej Wróbel, Hanna Michalska (pełnomocnik dyrektora ds. finansowych CN), prof. Sławomir Pikuła, dr Marcin Szumowski (koordynator zespołu – pełnomocnik dyrektora ds. projektu CePT).

Do podpisania umowy doszło po dwóch latach intensywnych prac przygotowawczych, w których szczególnie aktywny udział brali: prof. Leszek Kaczmarek (koordynator merytoryczny ds. programu badawczego CePT reprezentujący wszystkie siedem instytutów PAN), doc. Urszula Sławińska (koordynacja przygotowań założeń merytorycznych i funkcjonalnych inwestycji CN) oraz Anna Jachner, Hanna Michalska, Jerzy Duszyński i Marcin Szumowski (zespół ds. realizacji projektu CePT w zakresie CN).

Dzięki inwestycji CN, której okres realizacji powinien planowo zakończyć się w pierwszym kwartale 2013 roku, w Instytucie powstanie szereg laboratoriów o charakterze środowiskowym (ang. Core Facilities) wyposażonych w najnowocześniejszą na świecie aparaturę badawczą. Z usług tych laboratoriów skorzystają nie tylko pracownicy naukowi Instytutu i partnerów konsorcjum CePT, ale również naukowcy z innych ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Realizacja inwestycji pozwoli Instytutowi Nenckiego objąć wiodącą rolę w inicjatywach pan-europejskich, w tym w takich projektach jak EuroBioImaging (www.eurobioimaging.eu) z Mapy Drogowej ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures).

Uruchomienie grupy laboratoriów środowiskowych w ramach Centrum Neurobiologii ma na celu m.in. utworzenie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska rozwoju dla najbardziej utalentowanych naukowców w dziedzinach neurobiologii, biochemii i biologii molekularnej w Europie i na świecie. Liczymy na to, że inwestycja CN wzmocniona napływającym kapitałem ludzkim i realizacją ambitnych, międzynarodowych projektów badawczych pozwoli w okresie najbliższych 10 lat zaliczyć Instytut Nenckiego nie tylko do najlepszych ośrodków badawczych w dziedzinie biologii w kraju, ale do wiodących ośrodków badawczych w Europie.


Data publikacji: 2009-11-06 10:50


do gry strony