Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota PAN  Wzorem ubiegłego roku, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 30 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/20010 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota PAN. Uczestniczyło ponad 380 doktorantów z sześciu instytutów Polskiej Akademii Nauk działających w Warszawie: Instytutu Biochemii i  Biofizyki, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego tworzących konsorcjum Biocentrum Ochota PAN.

Uroczystość Inauguracji zaszczycili Prezes PAN, prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych, prof. Andrzej Legocki, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, Prorektorzy: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Sławomir Majewski oraz  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej prof. Wiesław Godzic. Gośćmi uroczystości z Uniwersytetu Warszawskiego byli Dziekani: Wydziału Biologii prof. Joanna Pijanowska i Wydziału Chemii prof. Paweł Kulesza.  Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentował Mariusz Frankowski.

Prowadzący spotkanie prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Nenckiego, sprawujący obecnie prezydencję Rady Dyrektorów Instytutów konsorcjum, dokonał prezentacji Biocentrum Ochota PAN.

Prezes PAN, prof. Michał Kleiber przekazał doktorantom życzenia realizowania nawet najtrudniejszych marzeń. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nenckiego prof. Leszkiem  Kaczmarkiem, wręczył dyplomy i statuetki Doktorantom, którzy obronili doktoraty wyróżnione przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w 2008 r.  

Wykład inauguracyjny „O zawodności perpetuum mobile” wygłosił  prof. Andrzej Sławiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Drugi wykład p.t. „Badania translacyjne na przykładzie przeszczepiania szpiku”, przedstawił prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.


Data publikacji: 2009-10-30 20:50


do gry strony