Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Nagroda EMBO-Installation Grant

Z przyjemnością informujemy, że doc dr hab. Agnieszka Dobrzyń – kierownik nowo utworzonej w Instytucie Nenckiego Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych - została wyróżniona prestiżową nagrodą Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej - EMBO Installation Grant. Jej projekt jest finansowany w ramach Programu dla Młodych Naukowców EMBO (EMBO Young Investigator Programme). Jest to wielki sukces zarówno doc. Dobrzyń jak i Instytutu Nenckiego, gdyż wśród licznego grona kandydatów z całej Europy doc. Dobrzyń została wyróżniona jako jedna z zaledwie 9-ciu nagrodzonych i jako jedyna osoba z Polski. Pięcioletni grant w wysokości 50 000 Euro rocznie  jest przeznaczony na rozwój prowadzonej przez doc. Dobrzyń grupy badawczej. Pracownia doc. Dobrzyń zostanie włączona do sieci najlepszych, pracujących niezależnie, młodych europejskich naukowców - „EMBO Young Investigator Network”. Niezależnie od wsparcia finansowego, udział w  Programie dla Młodych Naukowców EMBO daje wiele innych możliwości, między innymi uczestnictwa w corocznych i tematycznych spotkaniach naukowych, wsparcia mentorskiego ze strony EMBO, dofinansowania wykładów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach, sponsorowania studiów doktoranckich dla studentów pracujących w grupach badawczych laureatów. Chcielibyśmy, aby ten sukces doc. Agnieszki Dobrzyń posłużył jako inspiracja dla innych ambitnych młodych naukowców planujących swoją karierę w Polsce.

 


Data publikacji: 2008-01-03 10:50


do gry strony