Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Inwestycje Aparaturowe w Instytucie Nenckiego

Kilkuletnie starania o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych UE w okresie 2004-2006 zakończyły się wielkim sukcesem Instytutu Nenckiego, który uzyskał ponad 10 milionów zł dofinansowania na inwestycje aparaturowe, w ramach trzech projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 18 milionów zł. Największe inwestycje aparaturowe nastąpią w ramach projektu CZT BIM Wyposażenie Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego. Dofinansowanie projektu CZT BIM, realizowanego wspólnie z Akademią Medyczną i Uniwersytetem Warszawskim, przekracza 15 milionów złotych dla całego konsorcjum, co sprawia, że projekt ten jest największym projektem w obszarze inwestycji aparaturowych finansowanych w ramach programu SPO WKP 1.4 w Polsce. Instytut Nenckiego jest koordynatorem tego projektu. W ramach projektu CZT BIM, Instytut planuje zakup nowoczesnego mikroskopu konfokalnego o wysokiej rozdzielczości czasowo-przestrzennej, nowego mikroskopu elektronowego transmisyjnego oraz kilkunastu elementów nowego wyposażenia pracowni mikroskopii świetlnej i elektronowej wraz ze wspomagającymi systemami informatycznymi. Łączna wartość tych zakupów to ok. 7,6 mln zł. Tak wysokie nakłady na zakup aparatury badawczej dla Instytutu, w połączeniu z prowadzonymi inwestycjami remontowo-budowlanymi, są pierwszym krokiem do stworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczej na Kampusie Ochota

 


Data publikacji: 2007-12-22 10:50


do gry strony