Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Sieci Naukowe

Instytut Nenckiego jest obecnie koordynatorem trzech sieci naukowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej, kierowanej przez prof. Jerzego Duszyńskiego, której członkami - poza Instytutem Nenckiego - są Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Farmakologii PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytut Neurologii i Psychiatrii i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN.

2. Polskiej Sieci Mitochondrialnej (Mitonet.pl), koordynowanej przez prof. Jerzego Duszyńskiego oraz kierowanej przez prof. Adama Szewczyka, w skład której wchodzą - poza grupami prof. Duszyńskiego i Prof. Szewczyka z naszego Instytutu  - zespoły badawcze z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

3. Sieć Badawcza Mechanizmy Ruchów Komórkowych (Mobilitas.pl), kierowanej przez doc. Jolantę Rędowicz, w skład której wchodzą - poza grupami doc. Stanisława Fabczaka, doc. Andrzeja Kasprzaka i doc. Rędowicz z naszego Instytutu - zespoły badawcze z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie.

Ponadto, trzy pracownie z Instytutu Nenckiego (kierowane przez prof. Leszka Kaczmarka, prof. Małgorzatę Kossut i prof. Jolantę Skangiel-Kramską) wchodzą w skład Sieci Badawczej: "Poszukiwanie wewnątrzustrojowych punktów uchwytu potencjalnych leków neurotropowych", koordynowanej przez Instytut Farmakologii PAN.

 


Data publikacji: 2007-06-27 10:50


do gry strony