Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Aktualności »
Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 12 stycznia 2007 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2007-2010, na którym wybrano nowe władze Rady. Przewodniczącym został prof. Leszek Kaczmarek, wiceprzewodniczącymi - prof. Andrzej Wróbel i prof. Jerzy Łazarewicz z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Sekretarzem Rady została doc. Maria Jolanta Rędowicz, a jej zastępcą dr Monika Malinowska. Przewodniczącą Komisji ds. Przewodów Doktorskich została prof. Barbara Grzelakowska-Sztabert, zaś przewodniczącą Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej - prof. Ewa Sikora. Dokonano również wyboru Komisji Komisji ds. Etyki w Nauce, jej przewodniczącą została prof. Barbara Przewłocka z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Ponadto, dokonano otwarć przewodów doktorskich: mgr Katarzyny Trześniewskiej [Temat pracy: Mechanizmy neurotoksyczności beta-amyloidu (promotor – prof. Danek Elbaum); mgr Iwony Adamskiej [Temat pracy: Neuronalne podłoże procesów poznawczych towarzyszących pamięci przestrzennej (promotor - dr hab. Małgorzata Węsierska)]; mgr Magdaleny Kulmy [Temat pracy: Organizacja sfingomieliny w błonie komórkowej: badania z użyciem lizeliny jako nowej, specyficznej sondy tego lipidu (promotor – prof. Andrzej Sobota]; mgr Kseni Meyza [Temat pracy: Podstawy neurobiologiczne różnic indywidualnych w zachowaniu emocjonalnym - badanie na modelu szczurów linii RHA/verh i RLA/verh (promotor - prof. Jolanta Zagrodzka)]; lek. med. Michała Kurowskiego [Temat pracy: Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do przewidywania struktury i funkcji białka i zastosowanie ich w praktyce (promotor - dr hab. Janusz Bujnicki)]; mgr Joanny Sasin [Temat pracy: Opracowywanie narzędzi bioinformatycznych do klasyfikacji struktur trzeciorzędowych oraz przewidywania funkcji białek (promotor - dr hab. Janusz Bujnicki]. Nadano również stopnie doktora nauk biologicznych: mgr Dorocie Dymkowskiej i mgr Marcie Baksalerskiej-Pazera.


Data publikacji: 2007-01-22 0:35


do gry strony