90-lecie Instytutu Nenckiego

 

 

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica 4 grudnia br. prof. Adam Szewczyk Dyrektor Instytutu Nenckiego zainaugurował obchody 90-lecia Instytutu witając
znakomitych gości i pracowników Instytutu. Wiele miłych i serdecznych słów nadesłano do Instytutu i wiele osób wygłosiło laudacje i adresy.
Wśród nich byli prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Duszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzej Legocki Przewodniczący Wydziału II PAN, prof. Maciej Nałęcz Dyrektor Departamentu Nauk
Podstawowych i Inżynieryjnych UNESCO, prof. Barbara Nawrot i prof. Wojciech Stec z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,
prof. Andrzej Dżugaj Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. Jolanta Skangiel-Kramska Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego,
prof. Zbigniew Czernicki Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Prof. Włodzimierz Kordan w imieniu prof. Józefa Górniewicza Rektora Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. Jan Celichowski w imieniu prof. Jerzego Smorawińskiego Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
złożyli na ręce prof. Szewczyka honorowe medale przyznane przez Senaty obu uczelni.

 

Prof. Adam Szewczyk wita prof. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Zbigniew Czernicki Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.
M. Mossakowskiego PAN wręcza grafikę „Medycyna”

 

 

Prof. Jolanta Barańska napisała na 90-lecie Instytutu limeryk


„Nencki” kończy dziewięćdziesiąt lat
i otworem stoi przed nim świat
nie dlatego ze staruszek czcigodny
nie dlatego ze jubilat dostojny

On najlepszej młodzieży ma kwiat. Od lat!!!

 

 

O historii Instytutu opowiedział prof. Leszek Kuźnicki, Prezes PAN w latach 1993-1998 oraz autor monografii o Instytucie Nenckiego.
Dzień teraźniejszy scharakteryzował prof. Leszek Kaczmarek, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nenckiego,
a przyszłość Instytutu nakreśliła doc. Urszula Sławińska z-ca dyrektora ds. Naukowych.

 

prof. Leszek Kuźnicki prof. Leszek Kaczmarek

doc. Urszula Sławińska

 

Po części oficjalnej prof. Małgorzata Kossut Przewodnicząca Kapituły Nagrody im Marcelego Nenckiego wręczyła kryształową statuetkę i dyplom prof. Georgowi Gersteinowi z Institute of Neurological Sciences University of Pennsylvania USA. Laureat Nagrody wygłosił wykład na temat „Are neuronal assemblies organized as synfire chains”


Na zakończenie w salach im. Stanisława Staszica i Hugo Kołłątaja miało miejsce spotkanie towarzyskie, podczas którego wzniesiono toast za pomyślność Instytutu.
90-lecie Instytutu stało się okazją do spotkania po latach wielu kolegów i przyjaciół, którzy często z bardzo daleka przyjechali na tę uroczystość.
Następnego dnia, w piątek spotkaliśmy się w Instytucie Nenckiego na Sesji Naukowej, którą otworzył prof. Leszek Kaczmarek.

 

Podczas sesji wygłoszono 13 wykładów, wśród prelegentów byli nasi Koledzy pracujący za granicą oraz doktoranci i młodzi doktorzy Laureaci nagrody FNP lub
konkursu na najlepszą prezentację w poszczególnych Zakładach Instytutu Nenckiego. Młodzi naukowcy mogli prezentować swoje osiągnięcia podczas sesji posterowej.

 

Aleksander Włodawer

Macromomolecular

CrystallographyLaboratory

TheNational CancerInstitutte

at Frederick, Maryland USA, "When a protease is not a protease –structural studies of Shigella VirA"

Bohdan Dreher
School of Medical Sciences & Bosch Institute University of Sydney, Australia,

„Theextra-classical receptivefieldsof neurons incat’s primary visual corties.

„Top-down”influences from the postero-temporal visual cortices„

Stanisław Głażewski
School of Life Sciences Keele University, United Kingdom

“Experience–dependent plasticityin murine barrel cortex”

Sesja posterowa

 

 

Mark J. Hunt
Pracownia Układu Limbicznego
“Enhancement of high-frequency oscillations (150 Hz) by NMDA receptor antagonists in freely moving rodents”

Aneta Szymaszek

Pracownia Neuropsychologii

„Temporal-information processing in aphasic  patients: a new method ofaphasia therapy”

Piotr Michaluk

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

„Matrix metalloproteinase 9 affects NMDAreceptor mobility"

Marcin Balcerzak
Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych

„MscSas a peptidoglycan synthesismodulator”

Dorota Dymkowska

Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
„Mitochondria, fatty acids, metabolic syndrome”

Szymon Łęski

Pracownia Układu Wzrokowego

“Reconstruction of current source density in different electrode geometries”

Gabriela Schneider

Pracownia Białek Wiążących Wapń

„Possible role of the CacyBP/SIP protein in cytoskeletal rearrangement”

Katarzyna Osiecka

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych

„Mapping of prion protein-tubulin interaction sites”

Aneta Kwiatkowska

Pracownia Regulacji Transkrypcji

„How does Cyclosporin A modulate migration and invasiveness of human glioblastoma cells in vitro?”

Paweł Tacikowski

Pracownia Psychofizjologii

„How can we react to our own name before we recognize it?”

 

 

Podczas lunchu podawanego w holu nie mniejszym zainteresowaniem niż pierogi i sałatki cieszyła się prezentacja multimedialna galerii zdjęć ze zbiorów Instytutu.
Mimo kłopotów komunikacyjnych na 12 imprezach odbywających się równolegle, popołudniowo-wieczornego Spotkania Naukowo-Towarzyskiego nie zabrakło uczestników.
W trakcie tych spotkań można było w „Hobby Corner” zorganizowanym przez Jolantę Barańską i Elżbietę Kocik poznać zainteresowania poza naukowe naszych koleżanek i kolegów.

 

  Kolekcję muszli Krzysztofa Turlejskiego podziwiają Barbara Wiąckiewicz i Ela Kocik Kolekcja motyli Karoliny Tułodzieckiej i historia rodziny prezentowana przez Annę Dygas

 

Leszek Kuźnicki opowiada historię powstania monografii o Instytucie Nenckiego

Katarzyna Kwiatkowska prezentowała kalendarz Instytutu Nenckiego

Co lubią jeść ludzie z Instytutu Nenckiego degustowano w „Kuchniach Świata”

 

„Białe kruki” biblioteki Instytutu Nenckiego można było podziwiać na wystawie przygotowanej przez Jana Bieniasa i Monikę Małecką-Krawczyk

Marek Wypych wyjaśnił młodzieży i nie tylko, tajemnicę złudzeń optycznych

Jarosław Korczyński, Joanna Kucharska i Artur Wolny przekazali wszystko co wiedzą o mikroskopach

 

Lech Wojtczak i Elżbieta Wyroba o powiedzieli o patronie Instytutu, Marcelim Nenckim W sali „Okrągłego Stołu” toczyła się dyskusja nad przyszłością nauki Seweryn Bajer i Adam Gorlewicz zebrali i zaprezentowali zbiory muzealne Instytutu

 

Również maluchy wykorzystały czas podczas zajęć w przedszkolu zorganizowanym przez „Super Nianię” George Gerstein z kryształową statuetką i Andrzej Wróbel przed popiersiem Marcelego Nenckiego

Urszula Sławińska otwiera wieczór i zaprasza do wspomnień

 

 

W ten pełen wrażeń dzień znalazł się również czas na sesję zdjęciową dla Laureata Nagrody Nenckiego.
A wieczór wspomnień, podczas którego wspominano ludzi ważnych dla Instytutu, którym Instytut zawdzięcza pozycję jaka posiada obecnie,
rozpoczęto prezentacją filmu „Biolodzy” 

 

Ogromne podziękowania za nieoceniony wkład pracy należą się wszystkim, którzy poświęcając swój czas i energię przyczynili się do uświetnienia 90-lecia Instytutu, a należą do nich:

 

Seweryn Bajer, Jolanta Barańska, Marta Bargielska, Jan Bienias, Anna Cabaj, Barbara Chylińska, Małgorzata Fedorowicz, Adam Gorlewicz, Teresa Górska, Grzegorz Janusik, Leszek Kaczmarek, Paweł Kilijanek, Wanda Kłopocka, Elżbieta Kocik, Danuta Kopeć, Jarosław Korczyński, Małgorzata Kossut, Leszek Kuźnicki, Jacek Kuźnicki, Katarzyna Kwiatkowska, Joanna Kucharska, Beata Kuźniarka, Anna Leszczyńska, Ewa Leśniczuk, Irena Łapińska, Katarzyna Maleszak, Monika Małecka-Krawczyk, Bożena Michalczuk, Anna Mirgos, Barbara Oderfeld-Nowak, Ewa Olszewska-Nowak, Justyna Osmulska, Sławomir Pikuła, Stefan Redlin, Jolanta Rędowicz, Ryszard Senk, Jerzy Sikora, Agata Siudek, Mirosław Sikora, Jolanta Skangiel-Kramska, Hanna Strzelecka-Gołaszewska, Wioletta Waleszczyk, Barbara Wiąckiewicz, Lech Wojtczak, Anna Wasik, Artur Wolny, Andrzej Wróbel, Marek Wypych, Elżbieta Wyroba, Władysław Zarudzki

Dyrekcja Instytutu

Mimo późnej pory sala podczas wieczoru
wspomnień jest wypełniona