IV. Biogerontologiczne Spotkania w Instytucie Nenckiego

Od Rozwoju do Starzenia

17 października 2009

 

Komitet Cytobiologii PAN,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego,
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz
Wydział Biologii UW

zapraszają na jednodniowe 

IV. Spotkanie Biogerontologiczne z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców poświęcone zagadnieniom rozwoju i starzenia.

 
Rejestracja do 10.10.09 na stronie http://bmni.nencki.gov.pl
Szczegółowe dane znajdują się w programie.
 
 
Na Spotkaniach będzie możliwość zakupienia książki "Biogerontologia".
 Jest  to pierwsza na rynku polskim wielo-autorska publikacja prezentującą aktualny stan wiedzy 
na temat starzenia się komórek i organizmów wydana przez PWN
 
 
 
 
 

Powrót do: Strony głównej